Sekretariatet

Telefon 22 35 71 00

Ingeborg Dahl-Hilstad

Generalsekretær

Ansvarlig for den daglige driften av sekretariatet, og for at landsmøtets og landsstyrets vedtak følges.

Per Oretorp

Assisterende generalsekretær

Assisterende generalsekretær er også seniorrådgiver med særlig ansvar for områdene erstatningsrett og samferdsel. Varamedlem i Rettsikkerhetsfondet.

Birte Sand Rismyhr

Rådgiver

Rådgiver med særlig ansvar for NAV og kommune.

Christina Thanger

Regionsekretær

Kontaktperson for lokal- og fylkeslag. Medlemssystemet. Administrerer prosjektene våre i Stiftelsen Dan og har kontakten mot Studieforbundet Funkis.

 

Frank Gjelsøy

Konsulent og markedsansvarlig

Ansvarlig for alle våre arrangementer. Ivaretar avtaler med hoteller og andre eksterne samarbeidspartnere. Er også ansvarlig for inntektsbringende arbeid.

Hilde Andresen

Sekretær og medlemsansvarlig

Ansvarlig for oppdatering av medlemsregisteret og utsending av materiell, samt sentralbord og resepsjon i 50% stilling.

Eli Charlotte Staurset-Brekke

Kommunikasjonsansvarlig

Gunn Kvalsvik

Redaktør for LEVE MED

Sideoversikt

Bli medlem

Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.

© Personskadeforbundet LTN – Nettside av Fjellvann