Sekretariatet

Telefon 22 35 71 00

Ingeborg Dahl-Hilstad

Generalsekretær

Ansvarlig for den daglige driften av sekretariatet, og for at landsmøtets og landsstyrets vedtak følges.

Per Oretorp

Assisterende generalsekretær

Assisterende generalsekretær er også seniorrådgiver med særlig ansvar for områdene erstatningsrett og samferdsel. Varamedlem i Rettsikkerhetsfondet.

Birte Sand Rismyhr

Rådgiver

Rådgiver med særlig ansvar for NAV og kommune.

Christina Thanger

Organisasjonssekretær

Kontaktperson for lokal- og fylkeslag. Medlemssystemet. Administrerer prosjektene våre i Stiftelsen Dan og har kontakten mot Studieforbundet Funkis.

 

Frank Gjelsøy

Konsulent og markedsansvarlig

Ansvarlig for alle våre arrangementer. Ivaretar avtaler med hoteller og andre eksterne samarbeidspartnere. Er også ansvarlig for inntektsbringende arbeid.

Eli Charlotte Staurset-Bakke

Kommunikasjonsansvarlig

Gunn Kvalsvik

Redaktør for LEVE MED

Sideoversikt