Arkiv

Her finner du saker som ferdig behandlet gjennom Rettsikkerhetsfondet og det er fattet vedak. Alle sakene er anonymisert.

 

RF-2011-05-06-03   Saken gjelder årsakssammenheng og ansvarsgrunnlag. Saken berører et praktisk spørsmål om grensen mellom yrkesskade og fritidsskade.

Vedtak: Eter samlet vurdering har Rettssikkerhetsfondet kommet til at saken ikke er tilstrekkelig egnet for rettavklaring og rettsutvikling. Les mer her.

RF-2011-03-14-02 Saken gjelder rekkevidden av organansvaret, samt reglene foreldelsesfristens utgangspunkt.

Vedtak: Etter samlet vudering av saksforholdet anser Rettsikkerhetsfondet saken for ikke å være tilstrekkelig egnet. Søknaden kan ikke innvilges. Les mer her.

RF-2011-05-16-04 Saken gjelder et avgrenset tolkningsspørsmål som gjelder forståelsen av voldsoffererstatningsloven §11.

Vedtak: Etter samlet vurdering har Rettsikkerhetsfondet innvilget søknaden. Les mer her.

RF-2010-05-05-10 Saken gjelder erstatningsansvar for sekundær plager, vernet for såkalt ¨økonomisk sårbarhet¨ og retten til ¨delvis erstatning¨.

Vedtak: Etter samlet vurdering anser Rettsikkerhetfondet saken som tilstrekkelig egnet etter statuttenes §3 for prinsipiell avklaring og rettsutvikling gjennom domstolsbehandling. Søknaden blir derfor innvilget. Les mer her.

Sideoversikt

Bli medlem

Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.

© Personskadeforbundet LTN – Nettside av Fjellvann