Arkiv

Her finner du saker som ferdig behandlet gjennom Rettsikkerhetsfondet og det er fattet vedak. Alle sakene er anonymisert.

 

RF-2011-05-06-03   Saken gjelder årsakssammenheng og ansvarsgrunnlag. Saken berører et praktisk spørsmål om grensen mellom yrkesskade og fritidsskade.

Vedtak: Eter samlet vurdering har Rettssikkerhetsfondet kommet til at saken ikke er tilstrekkelig egnet for rettavklaring og rettsutvikling. Les mer her.

RF-2011-03-14-02 Saken gjelder rekkevidden av organansvaret, samt reglene foreldelsesfristens utgangspunkt.

Vedtak: Etter samlet vudering av saksforholdet anser Rettsikkerhetsfondet saken for ikke å være tilstrekkelig egnet. Søknaden kan ikke innvilges. Les mer her.

RF-2011-05-16-04 Saken gjelder et avgrenset tolkningsspørsmål som gjelder forståelsen av voldsoffererstatningsloven §11.

Vedtak: Etter samlet vurdering har Rettsikkerhetsfondet innvilget søknaden. Les mer her.

RF-2010-05-05-10 Saken gjelder erstatningsansvar for sekundær plager, vernet for såkalt ¨økonomisk sårbarhet¨ og retten til ¨delvis erstatning¨.

Vedtak: Etter samlet vurdering anser Rettsikkerhetfondet saken som tilstrekkelig egnet etter statuttenes §3 for prinsipiell avklaring og rettsutvikling gjennom domstolsbehandling. Søknaden blir derfor innvilget. Les mer her.

Sideoversikt