Featured event

Kontorets fikser

Alle kjenner Frank Gjelsøy. Han blide og alltid serviceinnstilte i sekretariatet. Arrangementene i forbundet hadde ikke vært den samme uten han, iallfall ikke praktisk sett.