Nyheter

Hvordan opplever du arbeidslivet?

FFO ønsker å få vite hvordan du som har en funksjonshemming, diagnose eller sykdom opplever arbeidslivet og arbeidsplassen din.

Hva var det vi sa!

Siden el-sparkesyklene startet sitt inntog i landet vårt i 2019, har Personskadeforbundet LTN vært på ballen og ropt «varsko». Erfaringer fra andre land og forskning viser nemlig at det mye skader knyttet til bruk av den lille elektriske tohjulingen.

Ny tid, nye koster

Å være synlig er et av stikkordene for nesten alle bransjer sånn verden fungerer. Derfor har Personskadeforbundet LTN valgt å styrke denne delen av sekretariatet.

Lik, kommenter og del – og vinn en ukes opphold i Bulgaria

I dag, den 1. juni, avslutter vi kampanjen og markerer Skadefri dag. For å nå flest mulig folk oppfordrer vi alle til å like, dele og å skrive #Skadefri dag i meldingsfeltet på Facebook.

Aktiviteten premieres, og vi trekker en heldig vinner som får en gratis uke på en av våre leiligheter i Bulgaria.

Et vanskelig, men viktig år

Fjoråret ble et annerledes år. Dette kommer også frem i FFOs (Funksjonshemmedes fellesorganisasjon) årsrapport.

Har du tatt et glass eller to? La el-sparkesykkelen stå og heller gå!

Opp i all gleden over gjenåpningen i morgen, minner Personskadeforbundet LTN om at vi også må ta det rolig. -Særlig mener vi at el-sparkesykling og alkohol er en svært dårlig kombinasjon.

Landsdekkende SoMe nettverk på plass

I hele mai har Personskadeforbundet LTN kjørt kampanje for å redusere antall skader. Kampanjen avsluttes den 01. juni – som er selveste Skadefri dag. I år har vi fått med kandidater fra lagene og etablert et SoMe-nettverk.

Hvor, hva og hvem – om frivilligheten

Årlig sammenfatter Frivillighet Norge utviklingen og tendenser i frivillig arbeid. 2020-tallene viser en økning i hvor mange som oppgir at de har deltatt i frivillig arbeid. Det er også tydelig at motivasjonen er å føle at man er til nytte.

Nesten halvering av skadepasienter under nedstengingen av Norge

En studie fra Folkehelseinstituttet viser en kraftig nedgang i behandlinger av skadepasienter ved norske sykehus under Covid-19-nedstengingen. Her får du hovedfunnene, samt forskerens refleksjoner om hvorfor.

Et ikke-inkluderende arbeidsmarked

FFO, som Personskadeforbundet LTN er en del av, har laget en kampanje i form av flere små humoristiske filmsnutter som forteller hvordan folk med nedsatt funksjonsevne diskrimineres i arbeidslivet.

Nesten halvering av skadepasienter under nedstengingen av Norge

En studie fra Folkehelseinstituttet viser en kraftig nedgang i behandlinger av skadepasienter ved norske sykehus under Covid-19-nedstengingen. Her får du hovedfunnene, samt forskerens refleksjoner om hvorfor.

Kurs den 5. mai klokken 19:00 – Å mestre hverdagen når mor eller far er skadet

Siden desember 2020 har Personskadeforbundet LTN invitert medlemmer til digitale temakvelder én gang per måned. Tilbakemeldinger fra deltakerne er utelukkende positive.

Hva skjer med el-sparkesyklene?

Vi skriver straks mai-måned og det er mange vårtegn i lufta. I flere storbyer er det i tillegg til de vanlige, med grønne skudd på trærne og liljer i solveggen, et relativt nytt vårfenomen som forteller oss at vinteren er over. Nemlig inntoget av el-sparkesykler.

Foreldrenettverket er oppe og går!

Torsdag 15. april hadde Personskadeforbundet LTNs foreldrenettverket sitt første møte. Interessen og tilbakemeldingene forteller at det var på tide.

Kampanjeperiode 1.mai til 1.juni, så kommer – Skadefri dag

Personskadeforbundet LTN har reservert 1. juni til SKADEFRI DAG. Vi ønsker nemlig å ha en fast dag i året der vi reflekterer og agerer for å endre adferd som igjen kan redusere antall skader.

Seks av ti forskningssøknader gikk videre

Personskadeforbundet LTN støtter nyvinninger og forskning. Rett og slett fordi kunnskap er det som gjør oss klokere og ikke minst bedre rustet til å gjøre tilbud bedre. Denne uken feirer vi at seks DAM-søknader ble invitert videre til full søknad.

Høysesong for sykkelulykker

Antall sykler på veiene våre øker. Politikerne jubler; vi snakker helseeffekt og miljøhensyn. Baksiden er at også ulykkesstatistikken går opp.

Vil du tjene penger på å dele dine erfaringer?

På ung.no søkes det etter erfaringskompetanse fra unge mellom 13 og 24 år som på ett eller annet tidspunkt har fått hjelp fra offentlige tjenester. Det er Helsedirektoratet som trenger erfaringer for å lage gode tjenester for barn og unge, og derfor gjerne vil snakke med deg.