Nyheter

Vil nå flere medlemmer med en moderne identitet og funksjonelt nettsted

De fleste som rammes av skader vet ikke at det finnes en interesse organisasjon akkurat for dem. Dessverre. Nå tar Personskadeforbundet konkrete grep for å bli mer synlige og å gjøre det lettere for folk flest å finne oss.

Nytenking om rehabilitering i nord

På UiT Norges arktiske universitet jobber de for tiden med et forskingsprosjekt som har som mål å utvikle en tverrfaglig, sektorovergripende og digitalstøttet rehabiliteringsmodell. Målet er å presentere en modell som ivaretar kvalitet og støtte rundt mennesker med ervervet hjerneskade – uansett hvor grisgrendt de bor.

stortinget som bestemmer

Statsbudsjettet angår organisasjonen, og deg!

Som interesseorganisasjon venter Personskadeforbundet hvert år i spenning på regjeringens forslag til innhold i neste års statsbudsjett. Det betyr et kort handlingsvindu  der vi mobiliserer for fullt for å passe på våre kjernesaker.

hjelp ved dårlig råd

Gratis økonomi- og gjeldsrådgivning

Hvis du har problemer med gjeld eller utfordringer med å betale utgifter, bør du søke hjelp så tidlig som mulig. NAV kan gi deg råd om privatøkonomien din. Tjenesten er gratis.

Ny voldserstatningslov trer i kraft 1. januar 2023

Sist fredag, den 23. september, lanserte regjeringen ny lov om erstatning til voldsutsatte. Loven, som skal tre i kraft over nyttår, skal ifølge justis og beredskapsminister Emilie Enger Mehl sørge for en tilnærmet automatisk utbetaling til voldsutsatte som er tilkjent erstatning ved dom.

per oretorp privat

Organisasjonens bauta, «jussmann», menneskekjenner og så mye mer.

I Personskadeforbundet LTN er Per Oretorp kjent som vår «juss-mann». Ikke rart; han snakker utrettelig om erstatningsrettigheter for mennesker som blir skadet – men også om plikter og ansvar, og om hvordan lover og reguleringer kan bidra til å forebygge og redusere skader.

Barna er også pårørende!

I følge Pårørendealliansen handler «Pårørendedagen» om å markere og hedre den viktige innsatsen de rundt 800 000 pårørende gjør i samfunnet, og bidra til at deres behov blir møtt av kommunen, på helseinstitusjonen og på arbeidsplassen.

Anita Kalbakken ble selv pårørende som 3 åring. På Pårørendedagen deler hun litt om sine erfaringer i et forsøk på å hjelpe andre i tilsvarende situasjon.

Takknemlig for 11 år lang tjeneste i forbundet

Midt under pandemien ble Wenche Solløst pensjonert. Etter 11 år som ansatt i forbundet valgte hun å takke for seg. Det tok imidlertid nesten to år før hun formelt ble takket av og fikk en velfortjent applaus fra 120 tillitsvalgte.

Har vokst opp med forbundet

En av de yngste deltakerne under årets frivillighetskonferanse var Anita Kalbakken (25). Hun kjenner imidlertid forbundet bedre enn de fleste.

Fullt fokus fremover!

Det er ikke første gangen tillitsvalgte fra forbundet møtes og avholder konferanse på Kielferga. Det er imidlertid første gangen konferansen heter frivillighetskonferansen.

Den skadde hjernen i sentrum

Sist uke gikk den tiende Nasjonale konferansen om traumatisk hjerneskade av stabelen. Tittelen denne gangen var Fra diagnose til klinisk praksis. Personskadeforbundet LTN var absolutt til stede.

Endringer er mulig!

Life coach Isabelle Engelhart mener alle kan endre seg. Absolutt alle. Det handler om fokus og å bruke de rette verktøyene. Under et foredrag på Frivillighetskonferansen vil hun fortelle hvilke grep som trengs.

Hvorfor er søvn viktig?

Nok søvn, og god søvn, er viktigere enn mange tror. Det må du faktisk ha for å leve og fungere godt hver dag. Mange tar søvn som en selvfølge og sover lenge og godt mens andre sliter kanskje med for lite søvn.

Milepæl i norsk erstatningsrett og forbundets snart 40 år lange historie

Nyheten om at regjeringen i dagens statsråd har fattet vedtak om å innføre ny forskrift om kapitaliseringsrente i skadeerstatningsloven mottas med jublende glede og dyp takknemlighet i den frivillige organisasjonens kontorer i Hausmanns gate.

Skolerettigheter for barn med funksjonsnedsettinger

Har du barn med funksjonsnedsettelse som skal begynne eller har begynt i grunnskolen, og lurer på hvilke rettigheter dere har? FFO, som Personskadeforbundet LTN er del av, har laget noen korte og fine animasjonsfilmer som kan hjelpe på veien.

Den avhengige hjerne

Lager du planer for høsten og er du interessert i hjernen? Da kan du sette Hjernerådets Hjernehelsekonferanse 2022 inn i kalenderen. Årets tema er hjernens avhengighet og den går av stabelen den 3. november. Som medlem i Personskadeforbundet LTN får du halv pris.

illustrasjon på billig og fredfylt ferie

Ferieplaner, eller ikke.

Det er mange som gleder seg til ferien og har program spikret allerede tidlig på våren. For andre betyr ferien muligheter og åpne dager, og for noen er ferien et stress fordi man ikke helt hva man skal gjøre.

Nettkurs i smertehåndtering

Trenger du verktøy for å leve bedre med smerter? Kanskje er det mer du kan påvirke i positiv retning enn du tror? Her er et kurstilbud som snakker om begge deler, og som medlem i Personskadeforbundet LTN får du rabatt.