Nyheter

Nettkurs i smertehåndtering

Trenger du verktøy for å leve bedre med smerter? Kanskje er det mer du kan påvirke i positiv retning enn du tror? Her er et kurstilbud som snakker om begge deler, og som medlem i Personskadeforbundet LTN får du rabatt.

Antall trafikkdrepte doblet

Vi har hatt en brutal veisommer. Trafikken har tatt dobbelt så mange liv som i fjor. Siste tall fra Statens vegvesen forteller at bare i juni døde 16 personer, noe som er ni flere enn i samme måned i fjor.

Husk reiseforsikring om du skal utenlands

I disse ferietider er det viktig å huske å sikre seg dersom ulykken først er ute. Sykehusopphold og hjemreiser med ambulansefly dekkes ikke nødvendigvis av den norske stat.

Vi håper på et bedre BPA-tilbud!

Er BPA (brukerstyrt personlig assistanse) et medisinsk verktøy eller er det et likestillingsverktøy?

Dette er den mest sentrale problemstillingen i hvordan BPA skal se ut fremover.

 

Forsiktig ved vannet

Sommeren er dessverre høysesong for drukningsulykker. I snitt skjer 40 % av alle drukningsulykker mellom juni og august. Drukning i forbindelse med bruk av fritidsbåt, fall fra land og under bading er de vanligste årsakene.

Personskadeforbundet LTN markerer nasjonal, personskadeforebyggende og holdningsendrende kampanje -SKADEFRI DAG- 1. juni.

Oslo, 1. juni 2022: For tredje år på rad arrangerer Personskadeforbundet LTN den nasjonale holdningsendrende og skadeforebyggende SKADEFRI DAG-kampanjen. Målet er å bidra til en nedgang i antall ulykker med alvorlig personskade.

Klar sammenheng mellom rus og skader

«Snubla i fylla, dagen-derpå-ulykke eller voldelig på fest». Det finnes mange historier som forteller om sammenhengen mellom rus og skader. Et pågående forskningsprosjekt ser på rus- og legemidler som risikofaktor for ulykker.

Gode nyheter om arbeidsavklaringspenger

Siden 2018 har vi i Personskadeforbundet LTN, sammen med flere andre brukerorganisasjoner, kjempet for å få omgjort regelverket på arbeidsavklaringspenger. I går kunne vi endelig juble!

Sammen med kjente advokatkontor, Riisa og Ness Lundin, arrangerer Personskadeforbundet LTN erstatningsseminar

I dag, den 09. mai, arrangerte Personskadeforbundet LTN sammen med advokatfirmaene NESS LUNDIN og RIISA & CO et seminar om erstatningsrett. 90 personer, de fleste fra advokat og jusverden, hadde satt av en hel dag for å høre, lære og å bygge nettverk.

Utvalg skal evaluere varselordningene til Helsetilsynet og Ukom

I en nyhetsmelding varsler regjeringen at de har satt ned et utvalg som skal gjennomføre en full gjennomgang av varselsordningene til Helsetilsynet og Ukom, Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten. I utvalget sitter Per Oretorp fra Personskadeforbundet LTN.

Å tørre å si fra

Da Irene Ahnélls 6 år gamle datter ble rammet av en ulykke fikk hun sjokk, selvsagt. Så ble hun trist, og skikkelig frustrert over hvordan samfunnet og systemet gjorde situasjonen deres vanskeligere. Deretter ble hun sint.

Livet med langvarige smerter

I begynnelsen av desember avholdt Personskadeforbundet smerteseminar for sine medlemmer, og en av deltakerne var Åshild Mari Kjosvatn. Hun lever med langvarige smerter i hverdagen – og søker kunnskap og fellesskap. LEVE MED snakket med henne etter kurset.

arild hansen

Får ekstra energi av frivillighetsarbeidet

På Personskadeforbundet LTNs lokallag på Romerike har de forstått noe vesentlig. Nemlig at et velfungerende styre er avgjørende for trivsel, aktiviteter og kontinuitet. Lagets leder, Arild Hansen, sier han får energi av vervet sitt.

 

 

elsparkesykkel

En skadeforebyggende seier for elsparkesykkelen

Siden inntoget av el-sparkesykler, våren 2019, har myndighetene vinglet i hvilke regler som skal gjelde. Nå har de tatt til fornuft og til våren blir det både promillegrense, aldersgrense og hjelmpåbud for de under 15.

 

Store endringer foreslått i arbeidsavklaringspengeordningen

Regjeringen har siden de ble valgt inn varslet at de ville se på ordningen rundt arbeidsavklaringspenger. Fredag ble endringene i regelverket sendt på høring.   Vi har tatt en prat med Birte Sand Rismyhr, rådgiver i Personskadeforbundet LTN som har lest høringsnotatet, og sier hun så langt er svært fornøyd med innholdet. Her forklarer hun hvorfor.

Starter vi 2022 med løftebrudd fra helseministeren i pasientskadeordningen?

I nærmere 10 år har Personskadeforbundet LTN jobbet for å få til en evaluering av pasientskadeordningen. Våren 2020 sa endelig Stortinget ja, men et brev fra vår ferske helseminister skaper tvil om det faktisk blir gjennomført.

Hurra for 38 frivillige og lojale år sammen!

I dag er det 38 år siden en standhaftig og engasjert pappa tok skjeen i egen hånd og startet Landsforeningen for Trafikkskadde i Norge. Da hadde Terje Olaussen i nærmere 12 år, fortvilt, søkt hjelp etter at sønnen Lars Christian ble alvorlig skadet i en trafikkulykke bare 8 år gammel. Organisasjonens misjon var å gi skadde og deres pårørende støtte i hverandre, ved å tilby et felleskap.

 

Frivillighetens år 2022

Stortinget har bestemt at 2022 er Frivillighetens år. Under utnevnelsen oppfordret de folkevalgte frivillige til å delta for å vise frem aktiviteter som skjer i lokalsamfunn. Selvsagt er Personskadeforbundet LTN med.