Nyheter

En julekalender med personlig vri!

Det er mange måter å telle ned dagene til jul. I år inviterer vi medlemmene til å aktivt delta i lukeåpning av Personskadeforbundet LTN sin Instagram julekalender. Vi håper med dette å inspirere mange til å skape en flott og inkluderende ramme rundt adventstiden for familie og venner. Kanskje også glede en fremmed i adventstiden?

Snur regjeringen i saken om friinntekt?

Det var stort håp om at Støre-regjeringen skulle reversere Solberg-regjeringens kutt av fribeløpet for uføre, men det ble ikke nevnt når regjeringen la frem tilleggsproposisjonen for 2022.  Dette har skapt reaksjoner hos flere organisasjoner.

Å gå seg vill i regler!

Å være like for loven er et av våre viktigste demokratiske prinsipper. Det handler om rettferdighet og om tillit. Det er derfor urovekkende at det kan virke som representanter lovmessig blir behandlet bedre enn for eksempel NAV-brukere.

Verdens dag til minne om ofre for trafikkulykker markeres av Personskadeforbundet LTN for 25. året på rad

Den 21 november i år, -eller hver tredje søndag i november, minnes FN mennesker som er drept eller skadet i trafikken. Formålet med dagen er å minnes alle ofre for trafikkulykker, og for å få belyst hvor viktig trafikksikkerhet er nasjonalt og globalt. Tradisjon tro markerer Sør-Trøndelag lokallag i Personskadeforbundet LTN dagen med minnegudstjeneste i Horg kirke.

Nei til strutsepolitikk, og redsel for resultater

I en kronikk publisert på forskning.no skriver forsker Rune Elvik om manglende eksperimentering for å øke trafikksikkerheten. Dette er spennende lesing, synes vi i Personskadeforbundet LTN.

Med kommunikasjon i fokus for foreningen

Det har lenge vært et ønske for sekretariatet å få et mer målrettet fokus på kommunikasjonsarbeidet i foreningen, og i forrige uke hadde Eli Charlotte Staurset-Bakke sin først dag på jobben som kommunikasjonssansvarlig for Personskadeforbundet LTN.

Nå skal kommunikasjon og synlighet endelig på dagsorden, lover generalsekretær Ingeborg Dahl-Hilstad.

Personskadeforbundet LTN støtter advokatforeningens krav om økt salærsats

-Vår støtte til Advokatforeningens krav om å øke salærsatsen handler, til syvende og sist, om rettssikkerhet, sier Per Oretorp. På vegne av Personskadeforbundet LTN har han sendt inn innspill til høring der budskapet er å øke salærsatsen.

Jubel fra Personskadeforbundet LTN etter AAP relatert lekkasje til pressen:

I helgen ble informasjon angående regjeringens avgjørelse om å endre Solberg regjeringens vedtak om stans i utbetalinger av Arbeids Avklarings Penger (AAP) fra 1 januar 2022 lekket til pressen. For Personskadeforbundet LTN er dette svært oppløftende og gledelig lesing ettersom flere av våre medlemmer har vært direkte berørte av denne uheldige problemstillingen lenge.

Livskvaliteten i Norge er skjevfordelt

Folk flest har gode liv. Men livskvaliteten i Norge er sosialt skjevfordelt. Det viser Livskvalitetsundersøkelsen 2021, som er bestilt av Helsedirektoratet. Kanskje burde vi, som New Zealand lansere et eget «livskvalitetsbudsjett»?

Hjerneskada – en hoderystende podcast

I det stadig økende tilbudet av podcaster dukker det også opp flere interessante som løfter opp temaer som gjelder medlemmene i Personskadeforbundet LTN. En av disse er Podcasten til Irene J. Ahnéll og Jørn Lavoll.

Ungdom, smerte, stress og hverdag

I en artikkel publisert på forskning.no sammenfattes funnene av et forskningsarbeid som har sett på unge menneskers erfaringer med smerter i hverdagen.

Sjekk om det skjer noe i ditt lag!

Endelig, endelig – kan vi begynne å bevege oss som normalt igjen. For Personskadeforbundet LTN betyr det at sekretariatet i Hausmannsgate igjen er bemannet. I tillegg melder flere og flere lag inn gjennomførte aktiviteter, planer og juleavslutninger.

Høringer – et viktig politisk våpen!

For Personskadeforbundet LTN er møtene med de ulike komitéene og dets medlemmer på Stortinget viktige for å løfte frem våre synspunkter – og forhåpentligvis få gjennomslag for hvordan vi ser sakene.

Hurra for mer kunnskap!

I dag fikk Personskadeforbundet LTN en gladmelding fra Stiftelsen DAM. Vi har nemlig fått gjennom fem av seks forskningsprosjekt som vi har søkt midler til.

Kjære ministrer, her er våre viktigste ønsker!

I går ble den nye regjeringen presentert. I Personskadeforbundet LTN er vi særlig opptatt av fire ministre: Arbeids- og næringsminister Hadia Tajik (Ap), Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap), justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) og samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Statsbudsjettet: Endringer som påvirker deg

I dag ble Statsbudsjett for 2022 sluppet. Personskadeforbundet LTN har «skummet innholdet» – og deler noen av punktene som angår oss. Husk foreløpig er bare forslag, send oss gjerne dine tanker!

God søvn – klar hjerne

Hjernehelsekonferansen, i regi av Hjernerådet, 2021 handler om søvn. For det er hjernen som sover. På seks seminarer i oktober blir det tatt opp ulike sider ved søvnen. Søvn angår alle.

Vi sover om lag en tredjedel av livet, men egentlig vet vi ikke hvorfor vi sover. Søvnen er et mysterium som forskerne prøver å finne ut av. Viktige prosesser foregår i hjernen når vi sover.

NAV får ikke funksjonshemmede ut i arbeid

De fleste funksjonshemmede som er i arbeid har skaffet seg jobb selv. Arbeidsrettede tiltak bidrar ikke i særlig grad til å få folk i jobb, og få kjenner til de offentlige støtteordningene som finnes for tilrettelegging av arbeidsplassen for funksjonshemmede. Det viser to nye undersøkelser som FFO står bak.