Nyheter

Vi er her, selv når landet stenger ned

Etter nesten ni måneder med dugnad, var det likevel ikke nok. Smittetallene går oppover og i dag, den 29. oktober klokken 12:00, stenger Norge igjen ned. Heldigvis ikke like mye og dramatisk som i mars, men likevel så mye at mange av oss igjen må omrokere livene våre.

Logg deg inn – og lær mer om hjernen

I dag starter det første webinaret i rekken av fem. Disse streames over Facebook og er en del av Hjernehelsekonferansen 2020 som har følgende hovedtema: «Hjernehelse er fysisk og psykisk». Seminarene er åpne og tilgjengelig for alle!

Skogen = lavterskel helseeffekt

En forskningsrapport fra Høgskolen i Volda viser at å sitte i ro i skogen kan være like bra for helsa som å løpe opp en fjelltopp. – Friluftsliv handler ikke bare om aktiviteter, sier forsker bak rapporten.

Fysiske barrierer er ikke det største hinderet

Tekst: FFO

Fysiske barrierer er ikke hovedårsaken til at elever ikke kan gå på sin nærskole. Det viser rapporten «Barrierer i det fysiske læringsmiljøet for elever med nedsatt funksjonsevne», som BufDir står bak.

Velkommen til det digitale universet

Aller helst skulle vi ønske verden var normal. Altså ingen pandemi, og med fysiske møter og gode klemmer. Men når situasjonen er som det er gjør vi det beste ut av det. I Personskadeforbundet LTN setter vi nå inn andregiret – og kjører videre inn i det digitale universet.

Forlenget saksbehandlingstid for klagesaker

NAV skriver på sine hjemmesider at forventet saksbehandlingstid for klagesaker har økt kraftig. Dette skyldes at de har måtte prioritere å behandle søknader om dagpenger. Nå jobbes det visstnok på spreng for å få behandlet klagesaker.

Et skuffende samferdselsbudsjettforslag

Mye penger til samferdsel, men lite skal gå til å bedre veibanen og til trafikksikkerhetstiltak.

Statsbudsjettet 2021: Dette står på spill for våre medlemmer i 2021

I dag presenterte regjeringen sitt budsjettforslag for 2021. Mens enkelte poster er tydelige og lette å forholde seg til, er andre «pakket inn» på en måte som gjør det vanskelig å lese konsekvensene.

100 000 personer kan se bort fra AAP-brev

Søndag 4. oktober sendte NAV et digitalt brev til i overkant av 105 000 personer om at de har fått forlenget AAP med seks måneder. – Brevene har skapt usikkerhet og skulle ikke vært sendt, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte i en artikkel på etatens hjemmesider.

EØS-saken: Ta kontakt om du tror du kan være rammet

NAV skriver på sine hjemmesider at de er snart ferdige med å finne de som kan være berørt av feiltolkningen av EØS-regelverket. Hittil har 2 300 personer fått omgjort tidligere vedtak. Ca. 120 millioner kroner er utbetalt eller brukt til å slette gjeld.

Gi hjernen en timeout!

Tekst: Per A. Risnes jr./IBY

Forskningsrådets årlige arrangement Forskningsdagene er nylig avhold. Årets tema var hjernen. Det ble, i tillegg til mange foredrag, skrevet artikler om ulike tema. Her er én, den handler om søvnen og hva den gjør med hjernen vår.

Ingen under 16 år døde i trafikken i fjor

For første gang i moderne tid, døde ingen barn i trafikkulykker i Norge i 2019. For 50 år siden omkom 101 barn i trafikken. -Veldig gledelig, men vi gir oss ikke før vi ser 0-tallet i alle landsdeler og aldre, sier Personskadeforbundet LTNs Per Oretorp.

Pårørendedagen 22. september 2020 – Pårørenderollen er uunnværlig

Det er over 800 000 pårørende i Norge som på ulike måter yter halvparten av all omsorg for syke, skadede eller eldre. En av disse er Elisabeth Gjevang. Hun er pårørende for sin datter Lena som i dag er 18 år gammel.

Digitale regionkonferanser har vært en suksess

Etter mange måneder uten muligheter for å møtes, har Personskadeforbundet LTN de siste to ukene arrangert digitale regionkonferanser. – Det er ikke det samme som om vi fysisk hadde møtt hverandre, men det har faktisk fungert, sier en fornøyd generalsekretær Ingeborg Dahl-Hilstad.

Hjernen er tema på Forskningsrådets årlige forskningskonferanse

Kunnskap om hjernen er i rivende utvikling. Dette er en av grunnen til at Forskningsrådet har valgt å sette nettopp hjernen på dagsorden under forskingsdagene som går av stabelen den 16. til 27. september.

Klok av skade – et digitalt likepersontilbud

Sunnaasstiftelsen deler på sine hjemmesider flere videoer som viser konsekvenser av skader. Vi snakker rett og slett om et digitalt likepersontilbud for ryggmargskade og hjerneskade.

Veien er for alle!

Alle som vokste opp på 60- og 70-tallet husker utsagnet «veien er for alle». Det var nettopp innholdet i dette ordtaket en syklist utfordret da han valgte å sykle i rushtrafikken på en av de viktigste trafikkårene ut av Oslo sentrum.

Velkommen til digitale regionkonferanser

Vi har straks lagt bak oss seks annerledesmåneder, og dessverre ser det ut som at vi noen måneder til må navigere i det nye landskapet. Derfor må årets regionkonferanser avholdes digitalt, og ikke fysisk.