Nyheter

Vi bistår gjerne inn!

I dag er det på dagen nøyaktig 1 år siden Norge stengte ned. I 365 dager har vi levd under en pandemi, med opp og nedturer – og ikke minst usikkerhet og utsettelser. Dette har påvirket livene våre og psyken vår.

Gratulerer med dagen, alle kvinner!

Den 8. mars er av FN utnevnt til den internasjonale kvinnedagen.  Den dagen da kvinner skal feires, løftes og man skal gjøre opp status på kvinners posisjon i samfunnet. I den forbindelse er Personskadeforbundet LTN blant annet opptatt av forvaltningen av kvinners helse.

Stemmer Stortinget over ekte eller uekte menneskerettigheter?

Den 9. mars skal Stortinget stemme over om FNs konvensjon for funksjonshemmede (CRPD) skal inkorporeres i norsk lov. Etter det vi vet vil forslaget nedstemmes av regjeringspartiene og FrP. Vet de hva de stemmer over?

Tekst: FFO

Hode på agendaen

I dag avholder Hjernerådet sitt årsmøte, og Personskadeforbundet LTN deltar som en av flere delegater. Hjernerådet, som ble stiftet i 2007, har etablert seg som en sentral paraply bestående av 61 brukerorganisasjoner og fagmiljøer.

Vi trenger utrykningspolitiet!

I november sendte Personskadeforbundet LTN inn en høringsuttalelse i forbindelse med Politimeldingen «Et politi for fremtiden». Vi protesterte mot forslaget om å legge ned utrykningspolitiet – heldigvis ble vi hørt!

Fem tips for å «lette på trykket»

Året vi snart legger bak oss har vært brutalt. Som flere undersøkelser viser – har det ikke bare påvirket og begrenset livene våre fysisk, vi sliter også psykisk.

 

Kognitivt seminar i nord

Den 16. februar inviterte Ofoten og Harstad lokallag sine medlemmer til digitalt kognitivt seminar. Seminaret, som er laget av Martin Berg, omhandler kunnskap om hvordan leve et godt liv med kognitive utfordringer.

Kristin Levinsen er Årets hjertevenn

For første gang har Personskadeforbundet LTN delt ut prisen Årets hjertevenn. Den ble tildelt Kristin Levinsen, styremedlem i Asker og Bærum.

 

Vi løfter frem og støtter kunnskapsproduksjon

Tradisjonen tro har vi i dag sendt inn en rekke forskningssøknader til Stiftelsen DAM. Årets søknader kommer fra ulike forskere og forskningsmiljøer – fra hele vårt langstrakte land.

Arbeid og traumatisk hjerneskade

I dag disputerer Emilie Isager Howe som holder til ved Institutt for klinisk medisin, UiO. Personskadeforbundet LTN gratulerer; vi gleder oss til å lese hennes doktorgradsavhandling og håper funnene kan komme til nytte slik at flere med TBI kan inkluderes i arbeidslivet.

Arbeidslivet trenger oss alle!

Det er ingen hemmelighet at svært mange funksjonshemmede diskrimineres i arbeidsliv. Flere sier at de rett og slett aldri gis sjansen til å bidra.

Hvordan har du det – pårørende?

Til tross for at det er over 800 000 pårørende i Norge blir deres behov ofte oversett. Mye skyldes at det er for lite kunnskap om hvordan pårørende faktisk har det.

FFO støtter ikke lovforslag om portforbud

FFO støtter ikke regjeringens lovforslag om portforbud. «Et eventuelt portforbud er et svært inngripende tiltak og må ha full støtte fra FHI og Helsedirektoratet, noe det ikke har i dag», sier generalsekretær Lilly Ann Elvestad i FFO i en artikkel som er publisert på deres hjemmesider.

Bulgaria og Sveti Vlas – sommeren 2021

Vi har, som resten av verden, satt mye på vent i år. Nå handler det om dugnad og om å få slutt på Covid-19-virusets skadevirkninger. Derfor har vi også utsatt åpningen av de flotte leilighetene vi har i Bulgaria i påvente av endringer i myndighetenes reiseråd.

Stor økning i antall mottakere av arbeidsavklaringspenger i 2020

Ved utgangen av desember 2020 mottok 124 500 personer arbeidsavklaringspenger (AAP). Dette utgjør en økning på 9 600 personer fra utgangen av desember 2019. Sammenliknet med utgangen av forrige kvartal har antallet økt med 4 400 personer.

Syn er så mye mer enn bare «syn»

Personskadeforbundet LTN er glade for at det nå settes fokus behandling og rehabilitering ved synsplager. Flott at hjernerelaterte synsvansker blir tatt på alvor. Vi ønsker å presisere at det er behovet for synsoppfølging etter hjerneskader og hjernesykdom, – uavhengig av enkeltdiagnose.

Hipp hurra for 37 interessante år

I dag har Personskadeforbundet LTN bursdag. Hipp hurra for en fremdeles frisk og oppegående 37 åring. Nedenfor kan du lese hvordan det hele startet. Her er historien om begynnelsen.

Dilemma – avlyse eller ikke?

Vi oppfordres på det sterkeste av våre myndigheter til å holde oss hjemme ved mistanke om Covid-19-smitte. Selvsagt følger vi anmodningen. Men innimellom skaper det dilemmaer.