Nyheter

Ikke lenger krav om helseattest for bilførere som har passert 80 år

Personskadeforbundet LTN har sammen med blant annet Trygg Trafikk og Legeforeningen levert et opprop til Stortinget der vi ber dem snarest få på plass en ny kontrollordning for eldre bilførere.

Vant en ukes opphold i Bulgaria

I forbindelse med Skadefri dag ble det arrangert en konkurranse for å skape blest om kampanjen. Premien var en ukes opphold i en av våre leiligheter i Bulgaria.

Å få hjelp skal ikke være uverdig

En av gårsdagens store mediesaker omhandlet en mann som hadde fått beskjed fra NAV om at han ikke fikk stønad til å betale strømregningen. I brevet ble det foreslått at han heller kunne be om lån fra familie og venner og skaffe seg en grill han kunne lage mat på.

Hvordan opplever du arbeidslivet?

FFO ønsker å få vite hvordan du som har en funksjonshemming, diagnose eller sykdom opplever arbeidslivet og arbeidsplassen din.

Hva var det vi sa!

Siden el-sparkesyklene startet sitt inntog i landet vårt i 2019, har Personskadeforbundet LTN vært på ballen og ropt «varsko». Erfaringer fra andre land og forskning viser nemlig at det mye skader knyttet til bruk av den lille elektriske tohjulingen.

Ny tid, nye koster

Å være synlig er et av stikkordene for nesten alle bransjer sånn verden fungerer. Derfor har Personskadeforbundet LTN valgt å styrke denne delen av sekretariatet.

Lik, kommenter og del – og vinn en ukes opphold i Bulgaria

I dag, den 1. juni, avslutter vi kampanjen og markerer Skadefri dag. For å nå flest mulig folk oppfordrer vi alle til å like, dele og å skrive #Skadefri dag i meldingsfeltet på Facebook.

Aktiviteten premieres, og vi trekker en heldig vinner som får en gratis uke på en av våre leiligheter i Bulgaria.

Et vanskelig, men viktig år

Fjoråret ble et annerledes år. Dette kommer også frem i FFOs (Funksjonshemmedes fellesorganisasjon) årsrapport.

Har du tatt et glass eller to? La el-sparkesykkelen stå og heller gå!

Opp i all gleden over gjenåpningen i morgen, minner Personskadeforbundet LTN om at vi også må ta det rolig. -Særlig mener vi at el-sparkesykling og alkohol er en svært dårlig kombinasjon.

Landsdekkende SoMe nettverk på plass

I hele mai har Personskadeforbundet LTN kjørt kampanje for å redusere antall skader. Kampanjen avsluttes den 01. juni – som er selveste Skadefri dag. I år har vi fått med kandidater fra lagene og etablert et SoMe-nettverk.

Hvor, hva og hvem – om frivilligheten

Årlig sammenfatter Frivillighet Norge utviklingen og tendenser i frivillig arbeid. 2020-tallene viser en økning i hvor mange som oppgir at de har deltatt i frivillig arbeid. Det er også tydelig at motivasjonen er å føle at man er til nytte.

Nesten halvering av skadepasienter under nedstengingen av Norge

En studie fra Folkehelseinstituttet viser en kraftig nedgang i behandlinger av skadepasienter ved norske sykehus under Covid-19-nedstengingen. Her får du hovedfunnene, samt forskerens refleksjoner om hvorfor.

Et ikke-inkluderende arbeidsmarked

FFO, som Personskadeforbundet LTN er en del av, har laget en kampanje i form av flere små humoristiske filmsnutter som forteller hvordan folk med nedsatt funksjonsevne diskrimineres i arbeidslivet.

Nesten halvering av skadepasienter under nedstengingen av Norge

En studie fra Folkehelseinstituttet viser en kraftig nedgang i behandlinger av skadepasienter ved norske sykehus under Covid-19-nedstengingen. Her får du hovedfunnene, samt forskerens refleksjoner om hvorfor.

Kurs den 5. mai klokken 19:00 – Å mestre hverdagen når mor eller far er skadet

Siden desember 2020 har Personskadeforbundet LTN invitert medlemmer til digitale temakvelder én gang per måned. Tilbakemeldinger fra deltakerne er utelukkende positive.

Hva skjer med el-sparkesyklene?

Vi skriver straks mai-måned og det er mange vårtegn i lufta. I flere storbyer er det i tillegg til de vanlige, med grønne skudd på trærne og liljer i solveggen, et relativt nytt vårfenomen som forteller oss at vinteren er over. Nemlig inntoget av el-sparkesykler.

Foreldrenettverket er oppe og går!

Torsdag 15. april hadde Personskadeforbundet LTNs foreldrenettverket sitt første møte. Interessen og tilbakemeldingene forteller at det var på tide.

Kampanjeperiode 1.mai til 1.juni, så kommer – Skadefri dag

Personskadeforbundet LTN har reservert 1. juni til SKADEFRI DAG. Vi ønsker nemlig å ha en fast dag i året der vi reflekterer og agerer for å endre adferd som igjen kan redusere antall skader.