Nyheter

Stolpejakt – en aktivitet for alle

Siden de fleste land fremdeles ikke er «åpne» for norske feriegjester har norgesferie fått en ny relevans. På både lange og korte reiser, kan du legge inn stolpejakt som en gøy aktivitet.

Stikk, bitt eller brennmanetsvie

Klar for sommerferie? Den deilige sommertiden kan dessverre øke faren for å bli stukket eller bitt av insekter eller orm. Her er noen gode råd for hvordan du bør forholde deg dersom det rammer deg eller dine.

Reiseforsikring på norgesferie

Planlegger du norgesferie i sommer? Da er det både godt og viktig å ha en solid reiseforsikring i ryggen.

#skadefrisommer

I vår gjennomførte Personskadeforbundet LTN den digitale kampanjen Skadefri dag. Vi tar nå med oss ideen inn i sommeren, og ønsker å bidra til bevisstgjøring for å forebygge skader.

 

Negative tall etter AAP-innstramming

Den 1. januar 2018 innførte regjeringen et nytt og strenger regelverk rundt arbeidsavklaringspenger (AAP). Et av målene var å få flere AAP-mottakere i jobb. Den første evalueringsrapporten som ser på effekten er nå klar.

Smerteseminar i kalenderen

Smerte er dessverre noe mange av våre medlemmer sliter med. Det betyr at hverdagen preges av å bruke både mentale og fysiske krefter for å leve med tilstanden. Nå har vi fått penger fra DAM, og november inviteres det til smertemestringsseminar.

Ny smittevernveileder

Hvor hardt kan smittevernanbefalingene håndheves? Kan helse- og omsorgsinstitusjoner bruke tvang dersom pasienter og beboere ikke følger smittevernreglene? Er det greit å nekte personer i omsorgsbolig eller bofellesskap å ta imot besøk? Dette og flere spørsmål forsøker Helsedirektoratet å svare på i sin nye veileder om frivillige og tvungne smittetiltak.

Klar for sommerferie?

Det nærmer seg ferietid og mange har fått med seg at i år er det – så langt – Norgesferie som vil fungere aller best. Unntaket er Danmark, men her er reglene litt kompliserte.

Et stort etterslep i helsevesenet

NTB skriver i en melding at det i mars og april ble gjennomført 24.300 færre operasjoner og 294.000 færre polikliniske konsultasjoner enn året før. Fremdeles står senger og avdelinger beredskapsklare.

Mer til frivilligheten og foreldre med risikoutsatte barn

75 millioner kroner til frivillige organisasjoner og ubegrenset rett til omsorgspenger for foreldre med risikoutsatte barn. Det er blant tiltakene regjeringen presenterte fredag 27. mai.

Det eneste vi ønsker oss – er en skadefri dag!

Tenk deg en dag uten ulykker. Eller mer presist; en dag uten én eneste personskade. Ikke fordi verden står stille eller det er unntakstilstand, men rett og slett fordi vi får det til å skje.

De stille heltene

Mens pandemien har herjet landet vårt har mange blitt hylla for deres innsats. Personskadeforbundet LTN er enige, og klapper gjerne med. Nå ønsker vi å trekke frem to «heltegrupper» som har fått lite oppmerksomhet; de som venter i helsekøene og de pårørende.

Folkehelseinstituttets råd og informasjon til risikogrupper og deres pårørende

Folkehelseinstituttet (FHI) oppdaterer stadig sine råd og informasjon til risikogrupper og deres pårørende om koronaviruset (coronaviruset). Den siste oppdateringen ble gjort den 19. mai.

To gladnyheter for forbundet

Selv om mye har stoppet opp i disse dager er det fremdeles bevegelse i den politiske verdenen. Dette har ført til minst to gladnyheter for forbundet og forbundets medlemmer, nemlig enighet om etablering av NAV – ombud og rett til brukerstyrt personlig assistanse etter en fyller 67 år.

Har koronaviruset infisert hverdagen din?

Pårørendealliansen samler nå informasjon for å se hvilke erfaringer pårørende har under Covid-19 krisen.

Covid-19 er kategorisert som yrkessykdom

Kort tid etter at covid-19 rammet oss ble sykdommen ført inn i lovverket under ¨Forskrift om yrkessykdommer, klimasykdommer og epidemiske sykdommer¨ som skal likestilles med yrkesskade.

Et trafikkoffers hjertesukk

Å bli rammet av en skade medfører mange utfordringer. Først og fremst fysisk, men etterhvert også praktisk. En aktør man blir tvunget til å forholde seg til er forsikringsselskapene. Mange opplever dessverre relasjonen som krevende.

Små historier med et viktig budskap

Personskadeforbundet LTN har en lang tradisjon på å drive kampanjer. Vanligvis står vi på stands og gjør dette fysisk – men i år går vi digitalt.