Nyheter

Råd om spesialundervisning i hjemmet

Statped er spesielt opptatt av barn og unge som mottar spesialundervisning, og deres skoletilbud når skolene er stengt som følge av koronavirus. Nedenfor kan du lese deres råd til foresatte, lærere og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) om å tilrettelegge for spesialundervisning hjemme.

Skadefri dag 1. juni 2020

VIL DU DELE MED MEG?

Hold deg oppdatert på Covid-19

Alle nyhetsflater oversvømmes av nyheter om Covid-19. De fleste er relevante, men noen er mer relevante for Personskadeforbundet LTNs medlemmer. Heldigvis har FFO (vår paraplyorganisasjon) laget en oversikt over relevante sider.

Når det unormale blir det normale

Da vi stengte kontoret den 12. mars, så jeg ikke for meg at stuebordet hjemme skulle bli min faste arbeidsplass for lenger enn et par uker. Men påsken er over, vi driver organisasjonen via videomøter og e-post, og jeg har fortsatt lunsjpause med barna mine som stedfortredende kolleger.

Det er på nettet det skjer

Hjemmetilværelsen vi er påtvunget på grunn av Covid-19 er en prøvelse både for de som bor flere sammen, og de som bor alene.

13. hyggelige påskeaktiviteter!

Selv om det er en litt annerledes påske, er det fortsatt påske. Vi snakker påskeliljer, lam i ovnen og egg til frokost. Men det betyr også mye fritid. Her er noen tips til aktiviteter.

Trenger du noen å snakke med i påsken?

Personskadeforbundet LTNs likepersoner ønsker å bidra i den nasjonale dugnaden og åpner derfor for telefonsamtaler i påsken. Tjenesten er for alle som trenger det, altså ikke bare for forbundets medlemmer.

Hva gjør du når kroppen er stiv som en stokk?

Svært mange av Personskadeforbundet LTNs medlemmer lever med fysiske utfordringer som gjør at de er avhengige av jevnlig behandling for å holde kroppen i gang. Etter tre uker med et nedstengt land er det flere som begynner å kjenne konsekvensene.

Vi må ikke i solidaritetens tid glemme egen helse

På en pressekonferanse nylig hadde Bernt på seg et litt annet jakkemerke enn han vanligvis har. Der stod det «Alle trenger fastlegen».

Likepersontjenesten i Koronaens tid

Landet vårt er stengt ned og vi skal ha minst mulig kontakt oss imellom for å redusere smittefare. Dette medfører at mange av oss kjenner på ensomhet og innimellom også redsel.

Hvordan kan du, som bruker, unngå at folk i helsetjenesten blir smittet?

Pandemien som rir landet vårt gjør at ansatte i helsevesenet jobber på høygir. Dessverre er de også den gruppen som er mest sårbar fordi de naturlignok oftere enn oss andre blir eksponert for smitte.

Sårbare grupper og isolasjon

Koronaviruset har rammet oss hardt, både som nasjon og enkeltpersoner. Fra å være et samfunn som har navigert etter prinsippet om frihet under ansvar, har vi de siste dagene i større og større grad innordnet oss etter myndighetenes påbud og anbefalinger.

Solidaritet for at helsevesenet skal få gjøre jobben sin

Dessverre skjer det ulykker, folk som trenger rehabilitering eller kronikere som skal pleies samtidig som koronasmitten sprer seg i landet vårt. Helsesolidaritet handler blant annet om å påse at helsevesenet klarer å møte de smittede – samtidig som det vanlige tilbudet ikke kollapser.

I det skjulte

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) kjører en kampanje som setter lys på et sårbart tema som kan ramme folk med nedsatt funksjonsevne og som derfor er avhengig av andre mennesker.

Hva, hvorfor og hvordan om koronaviruset

Informasjonen rundt tilstand, smitte og hvordan man skal verne seg mot koronaviruset er massiv. Mange av våre medlemmer har tatt kontakt og etterspurt kunnskap. Blant annet lurer mange på hvordan de bør forholde seg til aktiviteter og sosiale arenaer.

Hvor mange dør egentlig i arbeidsulykker?

Det ble registrert 37 dødsulykker i arbeidslivet i 2018. Dette er, ifølge SSB, det laveste antallet siden 2000.

13 000 fleire fekk uføretrygd i 2019

Trass myndighetenes ønskje om å redusere talet på dei som står utanfor arbeidslivet, viser tal frå NAV at kurvene går i feil retning. Ved utgangen av desember (2019) var det i alt 352 200 mottakarar av uføretrygd, noko om utgjør ei auke på 0,1 prosentpoeng samanlikna med førre kvartal.

Vil du delta i forskningsprosjektet «Å være barn og ungdom med ervervet afasi»?

Pernille Luka Aurland Holt skriver masteroppgave om å være barn og ungdom med ervervet afasi. Afasi er språkvansker som oppstår etter en skade i hjernen. I forbindelse med dette ønsker hun å komme i kontakt med ungdommer som har ervervet afasi.