Komiteer og Utvalg

Her vil det etter hvert komme litt om alle våre Komiteer og Utvalg. Hva de enkelte arbeider med og deres formål.
Komiteene blir valgt på landsmøtet og utvalgene blir oppnevnt av landsstyret.

Brukermedvirkningsutvalg

Består i 2021-2023 av følgende personer: Leder:  Medlem:

Familie- og ungdomsutvalg

Består i 2021-2023 av følgende personer: Leder:  Medlem:

Kognitivt utvalg

Består i 2021-2023 av følgende personer: Leder:   Medlemmer:

Kontrollkomité

Består i 2021-2023 av følgende personer: Leder Svein Ove Langeland Medlemmer: Hege Thue Hansen og Reidar Iversen Vara: Pernille Villekjær

Likepersonutvalg

Består i 2021-2023 av følgende personer: Leder:   Medlemmer:

Pasientskadeutvalg

Består i 2019-2021 av følgende personer: Leder:  Medlem:

Valgkomité

Består i 2021-2023 av følgende personer: Leder: Kjersti Bergvik Medlemmer: Kjell Roger Engstrøm og Marianne Trydal Skeie Vara: Carl Vidar Haugan, Bente Norstad og Helge Fossen

Vedtektskomité

Består i 2021-2023 av følgende personer: Leder: Hilde S. Valberg Medlemmer: Per Arne Jacobsen og Aid Rita Mortensen Vara: Guttorm Johnsen

Økonomiutvalg

Består i 2021-2023 av følgende personer: Leder:  Medlemmer:

Sideoversikt