Komiteer og Utvalg

Her vil det etter hvert komme litt om alle våre Komiteer og Utvalg. Hva de enkelte arbeider med og deres formål.
Komiteene blir valgt på landsmøtet og utvalgene blir oppnevnt av landsstyret.

Brukermedvirkningsutvalg

Består i 2019-2021 av følgende personer: Leder André Eilertsen Medlem: Silje Olsen, Ronni Larssen

Familie- og ungdomsutvalg

Består i 2019-2021 av følgende personer: Leder Marie Brattbakk Medlem: Trond Mikalsen

Kognitivt utvalg

Består i 2019-2021 av følgende personer: Leder Martin Berg Medlemmer: Føydis Hatland og Anne H.K. Strandbakk

Kontrollkomité

Består i 2019-2021 av følgende personer: Leder Arne-Magne Andreassen Medlemmer: John B. Ottøy og Laila Edvardsen Vara: Pernille Villekjær

Likepersonutvalg

Består i 2019-2021 av følgende personer: Leder Eli Eiklid Medlemmer: Hilde Valberg og Perpetua Azavedo

Pasientskadeutvalg

Består i 2019-2021 av følgende personer: Leder André Eilertsen Medlem: Vibeke Brunsell

Valgkomité

Består i 2019-2021 av følgende personer: Leder Hege Thue Hansen Medlemmer: Lill Tove Pedersen og Kjell Roger Engstrøm Vara: Lennart Kristmoen, Carl Vidar Haugan, Bente Norstad

Vedtektskomité

Består i 2019-2021 av følgende personer: Leder Hilde S. Valberg Medlemmer: Marit Andresen og Hanne Sandal Stakseng Vara: Guttorm Johnsen

Økonomiutvalg

Består i 2019-2021 av følgende personer: Leder Trond Mikalsen Medlemmer: Helge Fossen og Randi Saugstad

Sideoversikt

Bli medlem

Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.

© Personskadeforbundet LTN – Nettside av Fjellvann