Dokumenter

Under finner dere dokumenter og lenker som kan være aktuelle for styrene i lagene. Har du innspill til hva dere trenger her, så send de gjerne til regionsekretæren din.

 

Årsmøte

Denne Årsmøte ABC’en er laget som en hjelp til styret for at alle frister og formaliteter rundt årsmøtene våre skal kunne overholdes i henhold til våre vedtekter. Dersom dere har innspill på forbedringer og endringer, ta kontakt med regionsekretæren. Årsmøte ABC 2021 (inkludert informasjon og tips til digitale årsmøter)
Vi har også laget maler til alle dokumentene for å lette lagets arbeidet med dem – bruk dem gjerne. Følgende maler finnes i Word:

Regnskapsarkene finnes også i Excel.

Et sammendrag, på en side, av hvilke dokumenter og frister som er til årsmøtet i henhold til vedtektene våre kan dere finne her. Andre dokumenter dere kan få bruk for etter årsmøtet er Taushetserklæringen for tillitsvalgte (PDF) og Søknadsskjema til reiseforedelingskassen (Word).

Dersom laget har saker de vil sende til landsmøtet i 2021, kan dere bruke dette skjemaet her.

Grasrotandel

Et godt bidrag til at laget får mer penger  kan være å få flere til å gi sin grasrotandel til nettopp DITT lag!

Første bud er å gjøre bedre kjent at ditt lag ER grasrotmottager. På hjemmesida til Grasrotandelen ; https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen/vervemateriell
Skriv inn lagets navn, og vipps så kan dere på en veldig enkel måte produsere forskjellige vervemateriell!
Denne logoen er tilpasset til bruk for dette. Lagre den først,  og last den opp under Lagbilde (ikke Logo).

De små vervekortene kommer ut mange på en side; anbefaler at dere klipper opp slik at dere kan gi ett og ett til venner, kjente og andre når dere er ute på f.eks. stand, og kanskje få levert ut en liten bunke i butikker og andre steder dere er kjent og hvor folk ferdes?

Grasrotandelen, som nå utgjør 7 % av spillesummen, sendes til laget direkte fra Norsk Tipping.

Taushetserklæringer

Alle som er tillitsvalgte i Personskadeforbundet LTN skal undertegne en taushetserklæring.

  • Her finner dere den for alle styremedlemmer. Den skal signeres av alle som blir valgt til et styreverv og oppbevares av lagets styre.
  • Her finner dere den for likepersoner. Den skal fylles ut, signeres og sendes inn til Sekretariatet v/Wenche Solløst.

Brukerveiledninger til medlemssystemet

De brukerveiledningene som finnes pr. i dag er:

Flere vil bli laget dersom det blir behov for det. Dersom dere finner feil eller mangler ved veiledningene, vennligst si ifra om dette med en gang, slik at vi kan rette så snart som mulig.

Tilskudd

Her finner dere en liten oversikt over de tilskudd som laget kan søke på eller får automatisk utbetalt dersom fristene er overholdt. Økonomiske ytelser 2019.

I Legathåndboken.no finner dere en oversikt over flere tusen stipender/legater i Norge. På nettsiden står ikke kontaktinfo. eller søknadsfrister, disse er kun i papirutgaven. Nettsiden kan likevel være nyttig for å få en oversikt over stipender som faktisk finnes i ditt fylke og hva som er formålet med de.

Reiseregning

Dette er reiseregningen som alle deltakere på sentrale arrangement skal bruke for å dokumentere sine reisekostnader og få de tilbakebetalt.  Vennligst les retningslinjene før utfyllelse. Reiseregning for deltakere.

Tekstmaler

Dersom laget skal sende ut brev/e-poster til medlemmene kan kanskje noen av disse malene være til hjelp.

Protokoller fra landsstyret

Under her finner dere protokollene som blir skrevet etter hvert landsstyremøte. Dere ser hvilke saker som er behandlet og hvilke beslutninger som er tatt. Nye protokoller vi bli lagt til etter hvert som de blir godkjent og underskrevet at landsstyret.

2021

2020

Bli medlem

Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.

© Personskadeforbundet LTN – Nettside av Fjellvann