Kontorets fikser

Alle kjenner Frank Gjelsøy. Han blide og alltid serviceinnstilte i sekretariatet. Arrangementene i forbundet hadde ikke vært den samme uten han, iallfall ikke praktisk sett.

TEKST: Gunn Kvalsvik // FOTO: Privat

 

Å drifte sekretariatet hos Personskadeforbundet LTN handler om detaljer. Mange detaljer. Og et mylder av praktiske arbeidsoppgaver.

Det som skjer «på bakrommet», alt dette praktiske som kanskje ikke er så synlig er noen av Franks arbeidsoppgaver.

– Jeg bruker det meste av min tid på å svare på e-poster og telefoner. Det handler om innkommende telefoner med alt fra medlemmer, leverandører og tillitsvalgte.

 

ORGANISERING OG FIKSING

I tillegg til å være tilgjengelig, bruker Frank mye tid på å delta inn i forskjellige prosjekter.

-Jeg er påkoblet og jobber med alt fra medlemssystem, nettsider, kurs og arrangement. Regnskaps- og administrasjonsoppgaver er og en viktig del av mitt arbeidsfelt.

 

Men det er kanskje reiser og organisering rundt dette, både i kurssammenheng og for tillitsvalgte som skal forflyttes, mange kjenner Frank fra.

Selv omtaler han seg som en som drifter et lite lokalt reisebyrå.

-Når vi har store arrangement fungerer jeg som et reisebyrå med kontroll på be- stilling av fly, hotell og andre tilleggs- bestillinger. Det betyr også en del jobb med oppfølging i etterkant, for eksempel med avbestillinger, rapportering og annet etterarbeid.

 

I tillegg bør det nevnes at Frank har en rolle som innkjøper. Konkret handler det om å tilrettelegge innkommende tilbud slik at det skal være lettere for beslutningstagerne i organisasjonen å avgjøre tilbudene opp mot hverandre.

-Jeg er en slags potet, sier Frank og ler.

 

PROSJEKT, ARBEIDSOPPGAVER – OG GLAD I FOLK

Frank Gjelsøy forteller at det er konkrete prosjekt og oppgaver med definerte mål som gir han energi og arbeidsglede.

–Jeg liker å jobbe konkret og målrettet. Dessuten får jeg mye energi i personlige møter. Dette skjer gjerne gjennom møter, kurs og i konferansesammenhenger.

 

– Du liker rett og slett folk?

– Ja, jeg trives med fysiske møter – og jeg liker mennesker. Gjennom uken har jeg ofte noen lange gode samtaler med mennesker som ringer inn – gjerne før de blir henvist til rådgivere i forhold til hva slags sak de har. Disse samtalene har gitt og gir meg mye.

 

– Hvor lenge har du jobbet i organisasjonen, og hvorfor begynte du akkurat her?

– Jeg begynte som vikar for Ingeborg (red. anm. i dag generalsekretær) da hun ble mamma for ca. 15 år siden. Grunnen var at jeg ville ha en pause fra mitt tidligere yrke som selger, og at jeg også hadde et ønske om å gjøre noe for de som har blitt rammet av en skade. Når jeg følte det sterke engasjementet, og så all uretten vi kjempet mot, følte jeg meg hjemme og har derfor blitt her siden.

 

-Hva husker du best fra din tid som ansatt i Personskadeforbundet LTN?

-Jeg har mange gode minner fra ungdomsturene vi arrangerte tidligere.

 

FRILUFTSLIV GIR ENERGI OG PÅFYLL

Frank bor i Drammen, ca 30 minutter med tog fra Oslo. Når han ikke er på kontoret, er han glad i og driver med friluftsliv. Særlig padling, skogsturer og overnatting i hengekøye.

 

-Med årene har jeg blitt mer og mer glad i friluftsliv. På vinteren blir det også mye snowboard og skikjøring. Ellers er jeg glad i å reise og bruker mye tid på sosialt samvær, forteller Frank.

 

HVA ER VIKTIG!

Aktiv tilstedeværelse på sosiale medier og i nyhetsbildet, mener Frank er viktig for å nå ut til flere med forbundets budskap og politikk.

– Jeg heier veldig på satsingen vi gjør i sosiale medier samt med å fronte våre saker i nyhetsbildet. I tillegg er det alltid gøy og virkningsfullt å følge gode am- bassadører blant våre medlemmer som kan fortelle hva vi kan bidra med.

 

-Hva tenker du er det viktigste du kan bidra inn på i forbundets arbeid, og hva motiverer deg mest?

 

Det viktigste og mest konkrete jeg gjør er nok å arrangere konferanser, men man skal heller ikke undervurdere de mange daglige administrative tingene som gjør at det store hjulet går rundt. Når det gjelder motivasjon så får jeg energi av positive tilbakemeldinger, men også av å se utviklingen enkeltpersoner har fått ved å få god hjelp eller å finne et fellesskap i organisasjonen vår.

 

-Hva mener du er den viktigste rollen forbundet har i samfunnet vårt i dag?

– Vi har en unik posisjon som vi kan bruke for å sette fokus på og å få oppmerksomhet rundt kompliserte saker. Ved å få gjennomslag kan vi få til endring.

 

–Det bør nevnes at vi også har en rolle som nøytral instans, dette gjør at vi kan kommunisere med begge sider (både skadevolder og skadelidte) og arrangere møter. Dette er en viktig posisjon, avslutter Frank.

Sideoversikt