Gaver til Personskadeforbundet LTN

Personskadeforbundet LTN ble etablert i 1984 under navnet
Landsforeningen for trafikkskadde i Norge (LTN)
Vi arbeider for å styrke rettighetene til mennesker med alle typer skader.

 

 

Vi støtter ikke bare personer som rammes av trafikkulykker, men også de som skades på jobben, hjemme eller på fritiden. Vi hjelper alle berørte parter, både de skadde, deres pårørende og etterlatte. Foreningen har lag over hele landet  jobber lokalt og nasjonal for å bedre vilkårene for alle som rammes av skade.

Les om flere grunner til å støtte oss.

Personskadeforbundet LTNs gavekonto:

8101.28.94341
eller
Vipps: søk opp Personskadeforbundet LTN eller bruk 18481

Gaver til forbundet er fradragsberettiget for inntil kr 12 000,-
Dersom du ønsker skattefritak for din gave må navn og fødselsnummer (11 sifre) oppgis. Bedrifter må oppgi organisasjonsnummer (9 sifre).
Hvis du skriver inn navn og adresse sender vi deg gjerne en takkehilsen.
Hvis du ønsker at gaven skal gå til et spesielt formål ber vi deg opplyse om dette.

Eks.på formål:
-ungdomsarbeid
-tiltak for barn
-likepersonsarbeid
-forebyggende  arbeid

Vi takker på vegne av alle de som hjelpes av din gave.

Sideoversikt