Hvorfor støtte oss?

I over 30 år har Personskadeforbundet LTN kjempet for å forbedre hverdagen for, å forhindre at nye blir skadet. Mange av våre kamper skjer i rettssystemet og er ikke like godt kjent for alle. Men uten våre kamper ville situasjonen for skadde i Norge vært helt annerledes.

Organisasjonen ble stiftet i 1984 under navnet Landsforeningen for trafikkskadde i Norge av familier som hadde fått livet forandret på grunn av trafikkulykker.08.05 2012 ble navnet endret til Personskadeforbundet LTN for å vise at foreningen var til for alle, uansett skadetype.

Personskadeforbundet LTN er aktiv deltager innen interessepolitisk arbeid og er høringsinstans på temaer innen helse, jus, trafikksikkerhet, organisasjonsliv med mer. Her kan du se våre høringsuttalelser: Høringer

Vi har også vært en av de viktigste pådriverne for hodeskaderehabilitering i Norge. Vi har utarbeidet nettsider for å hjelpe helsepersonell og pårørende til å forstå utfordringene ved å leve med en hodeskade:

hjernehjelp.no og http://barn.hjernehjelp.no/

Vi arrangerer også kurs for medlemmer med hodeskade og par med utfordringer etter skade , se vår kurs- og aktivitetsoversikt. Aktivitetsoversikt.

I 2015 fikk Personskadeforbundet LTN midler fra ExtraStiftelsen til å utarbeide rettighetsbrosjyrer til utenlandske statsborgere i Norge. Brosjyren gir kort informasjon om helse-, trygde- og erstatningsrett og finnes på norsk, engelsk, fransk, spansk, polsk, litauisk og arabisk. De kan du finne her: Rettigheter

i vår handlingsplan vil du finne hvilke områder vi vil satse på de neste årene. Handlingsplanen blir vedtatt på vårt landsmøte annet hver år.
Handlingsplanen

31.oktober 1996 fattet Personskadeforbundet LTN i Norge vedtak om å opprette Rettssikkerhetsfondet med formål om å bidra til å trygge ulykkesskaddes rettssikkerhet. les mer om Rettsikkerhetsfondet.

For å få et enda grundigere innblikk i vårt arbeide kan du bestille boka vår «Raseri, kaos og suksess» mot å dekke porto på 63,- uansett om du melder deg inn eller ikke ved å sende en epost til medlemmer@personskadeforbundet.no

 

 

 

Sideoversikt

Bli medlem

Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.

© Personskadeforbundet LTN – Nettside av Fjellvann

Foto: Color Line & Jørgen Syversen ved Firmabilder AS

Vinn weekendtur for 2 med Color Fantasy

Meld deg inn i dag og bli med i trekningen av en all-inclusive tur for 2 med Color Fantasy til Kiel. Enkel registrer via linken under og du er med i trekningen!