Trenger du briller?

Uklart syn, hodepine eller å bli sliten i øynene kan bety at du trenger briller. Her kan du lese mer om tegn på ulike typer synsfeil.

Hvis du synes det er vanskelig å lese teksten på TV, på tavla eller på et skilt, kan briller eller kontaktlinser hjelpe deg å se bedre. Briller kan også hjelpe deg hvis du er plaget med hodepine, eller hvis du blir trøtt og sliten når du bruker mobiltelefonen eller leser.

 

En optiker kan undersøke om du har en synsfeil som gjør at du bør bruke briller eller kontaktlinser.

 

HVORDAN KAN DU VITE OM DU ER LANGSYNT?

Typiske tegn på langsynthet (hypermetropi) er at du blir trøtt og sliten når du bruker mobiltelefonen eller leser. Du kan også synes lesing er vanskelig, at bokstavene noen ganger blir uklare eller ha hodepine ofte. Det er viktig å være klar over at du kan være langsynt og trenge briller, selv om du synes at du ser godt. Langsynthet hos barn gir økt risiko for å begynne å skjele, det betyr at det ene øyet glir ut av stilling.

 

Langsynthet er den mest vanlige synsfeilen hos norske barn og ungdommer. Hvis

du er litt langsynt, kan en brille hjelpe slik at du ikke blir så raskt sliten eller

får hodepine når du bruker mo- biltelefonen eller leser. De som er mer langsynte foretrekker ofte å bruke briller eller kontaktlinser hele tiden.

 

HVORDAN KAN DU VITE OM DU ER NÆRSYNT?

Typiske tegn på nærsynthet (myopi) er at du ser uklart på TV, tavla eller skilt. Nærsynte ser vanligvis godt på korte avstander og kan ofte lese lenge og uten problemer. Nærsynthet utvikler seg vanligvis i barne- og ungdomsårene, så du kan ha blitt nærsynt, selv om synet ditt var helt fint tidligere.

 

De fleste nærsynte foretrekker å bruke briller eller kontaktlinser hele tiden for å se godt på alle avstander. Det er viktig at du bruker riktig korreksjon for at du ikke skal bli mer nærsynt.

 

HVA ER TYPISKE TEGN PÅ SKJEVE HORNHINNER?

Typiske tegn på skjeve hornhinner (astigmatisme) er uklart syn på korte og lange avstander, og du kan oppleve at det er slitsomt å lese. Du kan ha skjeve hornhinner samtidig som du er nærsynt eller langsynt. Du kan trenge briller eller kontaktlinser hvis du har skjeve horn- hinner.

 

HVA ER TYPISKE TEGN PÅ REDUSERT SAMSYN?

Samsyn handler om hvor godt øynene dine samarbeider. Typiske tegn på redusert samsyn er at du blir trøtt, sliten eller får hodepine når du bruker mobil- telefonen eller leser. Noen kan oppleve at teksten blir dobbel (ser to av det samme), eller at det ene øyet glir ut av stilling (skjeling). Du kan trenge briller eller ha nytte av synstrening hvis du har redusert samsyn.

 

Kilde: Nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse

Sideoversikt