Pårørendekvinnene, kvinnehelse og likestilling i 2023

 

Pårørende er en viktig ressurs i samfunnet vårt, og nyere tall viser at omtrent 1,5 millioner mennesker i Norge over 18 år gir bistand til en nærstående person. Vi vet også at kvinner ofte tar en større andel av omsorgen som pårørende.

Går man videre inn i pårørendematerien er det avdekket at halvparten av de pårørende bruker opp til fem timer i uka på oppgaver som pårørende, og at 14 prosent bruker over 20 hver uke på omsorgsoppgaver.

-Personskadeforbundet’s pårørende tilhører i størst grad den siste kategorien. Mange av våre pårørende bruker svært mye tid og ressurser på sine nærmeste, sier Ingeborg Dahl-Hilstad.

Som generalsekretær og ansatt i forbundet i mer enn 15 år vet hun hva hun snakker om. Dahl-Hilstad forteller om mennesker som har oppgaver som utgjør langt mer enn en halv arbeidsstilling.

-Når man vet at flere også har en «vanlig» jobb, betyr det at man i uker, måneder og år står i en situasjon der man «jobber» langt over den lovpålagte 37,5 timers uken.

Generalsekretær i Personskadeforbundet Ingeborg Dahl-Hilstad
Generalsekretær i Personskadeforbundet Ingeborg Dahl-Hilstad mener sammenhengen mellom kvinners pårørendeoppgaver og helse er bekymringsfullt.

Givende og krevende
Forskning forteller oss at pårørende opplever verdien av å være til nytte, og melder at de kjenner glede og mening i rollen. Det rollen har også mange baksider.

-Tilbakemeldingene fra medlemmene hos Personskadeforbundet er at pårørenderollen er meningsfull og at de finner måter å håndtere hverdagen på. Det betyr imidlertid ikke at bekymring, stress, dårlig samvittighet, skam og skyldfølelse er vanlig.

-Vi vet også at pårørende blir stresset av økonomiske belastninger, mye arbeid opp mot kommune/hjelpeapparat samt begrensinger i egen livsutfoldelse, sier Dahl-Hilstad.

Dette samsvarer også med undersøkelser publisert av pårørendesenteret. Den viser at en tredjedel av de pårørende erfarer at pårørenderollen går ut over skole eller arbeid. Her skårer kvinner høyere enn menn, altså erfarer kvinner belastningen i større grad enn menn.

Andre funn hos pårørendesenterets undersøkelse peker på det samme; at det er mange kompromisser i pårørenderollen og at kvinnene er de som oftest inngår disse kompromissene. For eksempel bruker kvinner langt mer fleksitid, feriedager og velferdspermisjoner for å klare pårørendeomsorg og jobb.

Dårligere helse
Ifølge undersøkelser har også pårørende generelt dårligere helse enn resten av befolkningen. Og ikke nok med det: Er du pårørende og kvinne, har du dårligere helse enn menn i samme situasjon.

Det er altså en klar sammenheng mellom helse og belastningen det er å være pårørende. Sånn skriver Pårørendesenteret det på sine hjemmesider:

«En av fem pårørende kvinner er kontakt med helsevesenet på grunn av egne helseplager som har sammenheng med deres pårørendesituasjon».

-Et annet element som påvirker pårørendesituasjonen, er at mange opplever lite informasjon og generelt dårlig dialog med velferdstjenestene. Dette er et stadig tilbakevendende tema, og dessverre ser vi ingen forbedring på feltet. Vi vet for eksempel at under halvparten av pårørende har en kontaktperson i kommunen, sier generalsekretær Dahl-Hilstad.

En usynlig, men viktig ressurs
Å hylle pårørendekvinner handler om å se de usynlige hjelperne. De som utgjør en svært viktig ressurs både for sine nære, men også i samfunnsøkonomien. Uten disse ville ikke helseøkonomien gått rundt!

-Hipp hurra for pårørendekvinnene i dag, og alle andre dager. Dere er uunnværlige og ordentlige hverdagshelter. Jeg håper og tror dere forstår dette – og at dere har folk rundt dere som ser og anerkjenner dere for det viktige arbeidet dere gjør, avslutter Ingeborg Dahl-Hilstad.

 

Sideoversikt