Landsstyret

Det ble valgt nytt landsstyre på landsmøtet 30. oktober 2021.

Eli Eiklid

Leder

Personskadeforbundet LTN Steinkjer og Namsos lokallag

Marie Brattbakk

Nestleder

Personskadeforbundet LTN Lofoten lokallag

Trond Mikalsen

Styremedlem

Personskadeforbundet LTN Finnmark fylkeslag

Remi Opsett

Styremedlem

Personskadeforbundet LTN Midt-Troms lokallag

Simen Krogh

Styremedlem

Personskadeforbundet LTN Nordre Vestfold lokallag

Hanne Sandal Stakseng

Varamedlem

Personskadeforbundet LTN Rogaland fylkeslag

Lennart Kristmoen

Varamedlem

Personskadeforbundet LTN Midt- og Nord-Hedmark lokallag

Sideoversikt