Er du berørt av skade og ønsker en god samtalepartner, setter vi deg gjerne i kontakt med en av våre likepersoner!

Personskadeforbundet LTN sin over 30-årige erfaring tilsier at mange personer som selv blir skadet, er pårørende eller etterlatt har et stort behov for å snakke med noen som virkelig skjønner.

Personskadeforbundet LTN har nå fått sin egen likepersontelefon, som er åpen tirsdag og torsdag mellom 17 og 19 .

Mange som er rammet av ulykker har et stort behov for å snakke med noen som virkelig forstår. Personskadeforbundet LTN har frivillige likepersoner som er gode samtalepartnere som selv ¨har gått litt av samme veien¨ og har noe lik erfaring – derav navnet likeperson.

De ønsker å være der for andre og være til støtte og hjelp i prosessen videre fremover. De er ikke fagfolk, men kan lytte å forstå litt av det du er igjennom. De har selv erfaring som skadet, er pårørende eller etterlatt og er hjelpere på frivillig basis. Alle forbundets likepersoner har taushetsplikt.

Likepersontelefon er åpen tirsdag og torsdag kl. 17 til 19 og nummert dit er 21 40 32 02.

Velkommen til samtale!

 

Etter avholdt landsmøte i forbundet (annenhvert år) nedsetter det nyvalgte landsstyret ulike utvalg. Ett av utvalgene er for likepersontjenesten.
Utvalget består av: Eli Eiklid, Hanne Sandal Stakseng og Remi Opsett.