Dom faller i november

Personskadeforbundet LTN venter dom i Høyesterett i siste halvdel av november.

– Vi kunne ikke godta at Borgarting lagmannsrett frikjente Staten for erstatningsansvar for personer som er blitt skadet av grovt uaktsomme førere i perioden 1994-2000. Vi er naturligvis spente på avgjørelsen, sier assisterende generalsekretær Per Oretorp som har vært til stede under behandlingen i Høyesterett.

 

I to dager har gruppesøksmålet mot Staten vært til behandling i Høyesterett og både forbundets styre og ansatte er spente på dommen. Borgarting lagmannsrett frikjente den 16. mars Staten for erstatningsansvar for de personer som har blitt skadet av grovt uaktsomme førere i perioden 1994-2000, og som på grunn av en feilaktig norsk lov ikke har fått utbetalt den erstatning de hadde krav på. Dette har forbundet ment ikke kan bli stående.

Seniorrådgiver Per Oretorp er den i forbundet som har arbeidet mest med saken. Han er svært glad for styret gikk inn for å anke til Høyesterett.

– Erstatningskravet gjelder få personer, men saken er prinsipielt veldig viktig for oss og av stor velferdsmessig betydning for dem det gjelder.  Til tross for at Staten har vedgått at norsk lov var feil i den aktuelle perioden ønsker man ikke å rette opp den urett som har rammet uskyldige mennesker, er Oretorps klare budskap.

Oretorp sier tydelig at hvis lagmannsrettsdommen blir stående fratar man i praksis disse mennesker muligheten noen gang å bli ferdige med erstatningssakene, og tvinger dem i all fremtid å måtte forholde seg til de personer som gjennom grov uaktsomhet har forvoldt uopprettelig smerte, skade og tap, sier Oretorp og legger til:

– Vi kan ikke akseptere at uskyldige enkeltpersoner skal betale prisen for at Staten ikke fullt ut forstår sine internasjonale forpliktelser.

På grunn av reisevirksomhet blant dommerne, vil dom i saken ikke falle før siste halvdel av november.

Advokat Tom Sørum prosederte saken for Personskadeforbundet LTN og møtte fra statens side regjeringsadvokat Kjetil Bøe Moen.

Sideoversikt

Bli medlem

Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.

© Personskadeforbundet LTN – Nettside av Fjellvann