Dom kan utløse hundrevis av erstatningskrav

 

Høyesterett har satt sluttstrek for gruppesøksmålet som Personskadeforbundet LTN anla mot Staten. Retten har gitt forbundet medhold i at Staten skal ha erstatningsansvar overfor personer som er blitt skadet av grovt uaktsomme førere også i perioden før 2001.

– Dommen er en seier for oss og den betyr at så mange som flere hundre mennesker kan ha krav på erstatning, sier assisterende generalsekretær Per Oretorp.

Staten har fra før erkjent erstatningsansvar for perioden 2001 og frem til loven ble endret 1. juli 2009. Forbundet har imidlertid ment at Staten skulle ha erstatningsansvar helt siden EØS-avtalen ble inngått i 1994. Borgarting lagmannsrett frikjente i mars Staten for erstatningsansvar for personer som er blitt skadet av grovt uaktsomme førere i perioden 1994-2000. Dette anket Personskadeforbundet LTN. Nå har altså Høyesterett gitt forbundet medhold i at personer som ble skadet i 1997 og frem til 2001 skal tilkjennes erstatning.

– Dette ser vi på som en stor seier. Dommen kan utløse en rekke erstatningskrav. Det kan være snakk om flere hundre, sier assisterende generalsekretær Per Oretorp.

I oktober var gruppesøksmålet til behandling i Høyesterett.

– Dommen fra Borgarting kunne vi ikke la bli stående. Nå er jeg svært glad for at vi ikke ga opp, sier Oretorp og legger til:

– Saken har opprørt oss. Til tross for at Staten har vedgått at norsk lov var feil i den aktuelle perioden ønsket man ikke å rette opp den urett som derved rammet uskyldige mennesker. Nå er det satt sluttstrek. Med avgjørelsen i Høyesterett vil ofrene kunne bli ferdige med saken sin, sier Oretorp.

– Venter Personskadeforbundet LTN stor pågang fra folk som er skadet i det aktuelle tidsrommet?

– Det er vanskelig å spå om denne dommen når fram til alle det gjelder. Men, at det er snakk om at flere hundre personer kan ha krav på erstatning, er nokså sikkert. Her er det store mørketall.

Saken oppdateres.

Sideoversikt

Bli medlem

Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.

© Personskadeforbundet LTN – Nettside av Fjellvann