– God nyhet for kronisk syke

 

Rådgiver Birte Sand Rismyhr er glad for at regjeringspartiene har besluttet at de likevel ikke vil kutte 25 millioner i behandlingsreiser til utlandet.

– En god nyhet for våre medlemmer. Det opprinnelige forslaget skapte reaksjoner, sier hun.

Sand Rismyhr er glad på medlemmenes vegne. I statsbudsjettet for 2013 lå det inne et kutt på 25 millioner på behandlingsreiser og dette har skapt reaksjoner blant funksjonshemmede og kronisk syke.

– Personskadeforbundet LTN er glad for SV, AP og SP er blitt enige om å reversere regjeringens forslag. For våre medlemmer er dette gode nyheter. Forslaget om kutt skapte reaksjoner. Vi vet at behandlingsreisene har stor betydning for helse og livskvalitet for funksjonshemmede og kronisk syke, sier Birte Sand Rismyhr.

SVs stortingsgruppe opplyser at de har lagt alle krefter til for å få fjernet det opprinnelige kuttet på 25 millioner som lå inne i budsjettet fra Helsedepartementet på slike reiser. Finanspolitisk talsperson i SV, Geir Ketil Hansen, har tidligere sittet i Helse- og omsorgskomiteen, og har vært engasjert i saken i Finanskomiteen.

– Det er viktig at ordningen med behandlingsreiser treffer de pasientene som ut fra gjeldende medisinsk kunnskap har et best mulig forventet utbytte av et slikt opphold, sier Hansen på SVs nettsider.

Videre heter det at SV vil jobbe for å utvide ordningen slik at flere som har nytte av behandlingsformen kan få dette i fremtiden.

Sideoversikt

Bli medlem

Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.

© Personskadeforbundet LTN – Nettside av Fjellvann