Oppreisningserstatning for personer som ble skadet av grovt uaktsomme førere i årene 1997-2000

Statens sivilrettsforvaltning kunngjorte den 8. august at de som mener de har blitt skadet i motorvognulykker av grovt uaktsomme førere kan sende krav om oppreisningserstatning, se http://www.sivilrett.no/nb/Innhold/Oppreisning-etter-trafikkulykker/. Bakgrunnen for statens erstatningsansvar er Høyesteretts dom fra 22. november 2012 i Personskadeforbundet LTNs gruppesøksmål mot staten.

 

Ved spørsmål i saken henvises til Statens sivilrettsforvaltning;

Telefon 22 99 13 25. Telefontid 10-14.

Medlemmer i Personskadeforbundet LTN kan også henvende seg til sekretariatet ved Per Oretorp, telefon 22 35 71 00.