Trafikksikker russ 2015

For fjerde år på rad arrangerer Harstad og omegn lokallag trafikksikker russ der mellom fire og fem hundre russ starter mai med et arrangement til ettertanke.

Arrangementet startet i Nordic hall i Harstad, der ungdomsrepresentant i Harstad og omegn lokallag ønsker velkommen før russepresidenten tar over. Etter dette tar ungdommene del i en minnemarkering og lystenning ledet av presten. Politiet snakker også om det å være trygg og ta vare på hverandre i russetida.

Tommy Hansen fra Østfold er også for fjerde år på rad til stede sammen med Bernt Anders Tvete for å fortelle sin historie. Bernt forteller fra ulykken til Tommy, der han ble skadet og forloveden omkom. Så overtar Tommy selv og forteller om livet etter ulykken.

Det er ikke en russ i Harstad som ikke blir berørt av denne historien, og målet med russeaksjonen er også å berøre og sørge for at russen tenker seg om to ganger slik at man kanskje unngår noen av ulykkene. Ikke bare i russetiden, men også videre.

Dagen er organisert slik at det er en runde i Nordic hall før det går en kortesje gjennom byen der blant annet russen bærer kors til minne om de som har omkommet i Harstad-trafikken de siste ti årene. Etter kortesjen er det en ny runde i Nordic hall slik at alle skal få høre det viktige budskapet. Med dette håper Harstad lokallag å bidra til en tryggere russe- og ungomdstid.

Sideoversikt