Alkohol, jul og hjernen

Det er førjulstid med alt det innebærer. For mange betyr det alkohol, mye alkohol.

Det har de siste årene blitt mer og mer vanlig å inkludere alkohol som en viktig del av vårt sosiale liv. Inviterer man gjester, eller skal spise et godt måltid – deler man gjerne en flaske vin eller tar seg en øl. Rundt juletider har inntaket derfor en tendens til å eskalere til nye høyder.

Kostnadene ved å resonere og å handle som om fest og alkohol henger sammen er stor. Både for samfunnet, men også for oss som enkeltpersoner.

Grenseløst og innimellom farlig

Dessverre vet vi at det er en sammenheng mellom alkohol og hjerneskader. En norsk studie fra 2010 viser at hele fire av ti pasienter som ble innlagt ved Oslo Universitetssykehus (OUS) med traumatiske hjerneskader, hadde promille i blodet på skadetidspunktet. Studien viser videre at to av ti i denne gruppen, også hadde et overforbruk av alkohol i tiden før ulykken.

Angelina Sergeeva er avdelingsoverlege ved avdeling for traumatisk hjerneskade ved Sunnaas sykehus. Hun forklarer at flere studier underbygger funnene som ble gjort ved OUS.

– Ved 30-50 prosent av traumedødsfallene foreligger det hjerneskade og rundt 1/3 av traumedødsfall skjer under alkoholpåvirkning, fastslår hun.

-Hva er det alkohol gjør med oss?

– Ved økende promille svekkes vår kognitive funksjon. Alkohol fører til redusert hukommelse, oppmerksomhet og konsentrasjon. Alkohol påvirker også vår fysikk, spesielt balanse og koordinasjon, sier avdelingsoverlegen fra Sunnaas sykehus, og legger til:

– Inntaket svekker videre vår dømmekraft og evne til å kontrollere impulser. Det fører til at vi innimellom gjør dårlige beslutninger som kan ende med at vi skader oss selv eller andre. Enten i form av for eksempel voldsepisoder eller trafikk- og fallulykker.

Hvor mye tåler vi?

Avdelingsoverlege Angelina Sergeeva forklarer at alkohol virker direkte inn på hjernen. Man kan endog måle hvordan hjernen vår reagerer etter inntak.

– En promille på under 0,5 fører til at mange føler seg mer avslappet og lett oppstemt. Ved promille mellom en og to opplever man svekkete kognitive og fysiske ferdigheter. I takt med alkoholinntaket øker også faren for impulshandlinger og risiko, sier hun.

-Hva skjer dersom man drikker svært mye?

-Når man bikker to i promille og nærmer seg tre, er det reell fare for både pustestans og bevissthetsforstyrrelse. En promille på over fire er dødelig for de fleste.

-Ser vi en økning av skader rundt juletider på grunn av økt alkoholinntak og konsekvenser av dette?

-Jeg har dessverre ingen tall på en slik årsakssammenheng.

Etter traumatisk hjerneskade
Sunnaas Sykehus har ansvar for rehabilitering av pasienter med alvorlige traumatiske hjerneskader i Helseregion Sør-Øst.

På sykehuset er alkohol fast tema når de snakker med pasientene om hvordan man best kan leve livet etter en hjerneskade. Grunnen er at en skadet hjerne er mer sårbar blant annet for promille.

-Ved avdeling for traumatisk hjerneskade anbefaler vi våre pasienter totalavholdenhet i ett år etter skade. Dette er fordi alkohol virker negativt på reparasjonsprosesser i hjernen, øker risiko for epileptisk anfall og risiko for å få ny hodeskade, sier Sergeeva. Deretter er det individuelle vurderinger som gjelder, blant annet tidligere alkoholoverforbruk og risiko for epilepsi.

Det finnes ingen sikker nedre grense for hvor mye det er greit å drikke. Vi reagerer ulik på samme mengde alkohol. De fleste tåler greit ett par glass vin ved middagsbordet, men man bør unngå å drikke til man er påvirket.

– Alkoholoverforbruk over lang tid er farlig. Det kan føre til sykelige forandringer i perifere nerver og lillehjerne, noe som kan gi økende gangvansker og problemer med balanse og koordinasjon. Personer med høyt alkoholinntak over lang tid kan også få hjernesvinn. Alkoholoverforbruk kan videre føre til B1 vitamin mangel, som i sin tur kan lede til betydelige hukommelsesvansker og psykoseutvikling.

-I 2017 hadde i overkant av 80 prosent av voksne nordmenn drukket alkohol i løpet av det siste året, viser undersøkelse fra Folkehelseinstituttet. Måtehold er viktig ved bruk av alkohol. Jeg ønsker alle en riktig god jul – uten eller med litt alkohol, avslutter avdelingsoverlegen fra Sunnaas.

Sideoversikt