Bruk sykkelhjelm

En flunkende ny forskningsrapport fra Transportøkonomisk institutt (TØI) fastslår at bruk av sykkelhjelm reduserer risikoen for alvorlige hodeskader med 60 prosent.

-Vi har jo vært klar over dette lenge, men det er selvsagt flott å få et kunnskapsbasert norsk studie som så tydelig viser årsakssammenhengen, sier Per Oretorp, assisterende generalsekretær i Personskadeforbundet LTN.

Han mener derfor det er på tide at Norge følger sitt naboland Sverige og innfører lovpåbud om bruk av sykkelhjelm. I Sverige gjelder riktig nok loven kun for barn men med bakgrunn i at vi må regne med en vesentlig økning av antall syklister og derved også en markant økning i antall hodeskader så mener forbundet at det bør innføres et generelt påbud. Personskadeforbundet LTN har meldt fra til Helse- og omsorgsdepartementet at vi er svært bekymret for at helsetjenesten ikke vil ha tilstrekkelige resurser til å kunne gi adekvat behandling og rehabilitering til alle dem som kommer å få slike skader i fremtiden. Allerede i dag er det store mangler ved oppfølgingen av pasienter med hjerneskader.

Entydig forskning

Det er forskningsleder Alena Høye ved TØI som står bak rapporten. Konkret har de gjennomført en metaanalyse av 55 studier som viser sammenhengen mellom bruk av sykkelhjelm og hodeskader som en følge av ulykker, både eneulykker og kollisjoner.

Studiene, i følge TØI, er gjort i perioden 1989-2017.

I metaanalysen kommer det også frem at i tillegg til å redusere alvorlige skader med 60 prosent, så reduserer bruk av sykkelhjelm også risikoen for milde og moderate hodeskader med 48 prosent. Det blir også pekt på at hjelmbruk fører til en reduksjon på 23 prosent når det gjelder ansiktsskader og det totale antallet drepte og hardt skadde syklister med 34 prosent.

Det er også sannsynlig, sier rapporten, at effekten av sykkelhjelm er lik for barn og voksne.

Forbundet er på saken

Personskadeforbundet LTN har i lang tid jobbet for å få vår myndigheter til å innføre sykkelhjelmpåbud. Grunnen er det faktum at hjernen vår er et ekstremt finjustert instrument, og at det er logisk at vi må beskytte den når vi som myke sykkeltrafikanter ferdes på veier.

– Utfallet er ofte svært dramatisk dersom du kommer ut for en ulykke som syklist. Du har ikke kollisjonspute, sikkerhetsbelte eller et bilskrog som beskytter deg – derfor ender det ofte opp med varige skader. Hjelmen beskytter iallfall hodet og hjernen og en intakt hjerne er ofte en forutsetning for å kunne mestre andre skadetyper og utfordringer , sier Oretorp, og understreker at:

-Det er ingen grunn til å vente på et lovpåbud før du ikler deg hjelm. Bruk fornuften når du sykler, ta ansvar både for din egen og andres sikkerhet, det er ingen grunn til å gjøre seg mykere i trafikken enn nødvendig. Jeg mener at Nils Arne Eggen sin filosofi, gjør hverandre go’ er noe for alle og enhver å ta med seg ut i trafikken.

https://www.toi.no/sikkerhet-og-tiltak/sykkelhjelm-reduserer-risiko-for-hodeskader-article34998-220.html

Sideoversikt