Året som ikke forsvant

Når jeg tenker tilbake på 2020, står det for meg som annerledesåret. Avlyste arrangementer, hjemmekontor og sosial distanse. Men det var også året der vi grep mulighetene, der selv de mest skeptiske fryktløst stilte i videomøter og vi endelig fikk en felles likepersontelefon fra hele landet.

Vi startet 2020 med optimistiske planer: Det var året for tillitsmannskonferansen, vi har midler fra stiftelsen DAM til å gjennomføre et smertemestringskurs – og vi hadde en mengde viktige høringer og saker på agendaen.

Så kom mars og koronaen, sosial distansering ble normen og hjemmekontor den nye normalen. Det er da vi fikk erfare hva som faktisk bor i organisasjonen vår, for vi var operative fra dag én. Sentralbordet var ikke nede en eneste dag, og styret hadde en periode nesten ukentlige møter for å være tett på situasjonen.

Det ble raskt klart at virus og begrensninger ikke er enhetlig i hele landet, det var og er geografiske forskjeller på hvor vi kan møtes og ikke. Og våre frivillige har ikke gitt opp! De har gått på tur, det har vært medlemstreff og det har vært digitale treff. Alt etter forholdene, for vi er både kreative og fleksible.

Men viruset påvirker flere enn de som blir syke, det har innvirket på hverdagen til medlemmene våre. Vi gjennomførte en medlemsundersøkelse på høsten, der vi spurte hvordan pandemien påvirket livet deres. Svarene gjorde oss bekymret, 50 % rapporterte at de opplevde utsettelser i behandling og andre tilbud på grunn av korona – og om lag 50 % opplevde redusert livskvalitet.

Vi fikk raskt etablert et nasjonalt nummer for likepersontelefon, slik at vi kunne være der for de som trenger noen å snakke med. Våre dyktige likepersoner meldte seg for å bemanne telefonen uten å nøle.

Vi har også gjennomført åpne treff på video, noe vi kommer til å løfte enda mer til våren. Også regionkonferansene ble gjennomført digitalt. Selv om vi gjerne skulle være samlet, så er noen ganger nest best godt nok!

Sekretariatet har drevet, som vanlig, både i forhold til rådgivning og høringer. Vi har gitt svar blant annet i forbindelse med statsbudsjettet, endringer innen utdanningssystemet (med søkelys på spesialundervisning), endringer i voldsoffererstatningen, egenandelstak med mer. Du kan lese høringene våre her: https://personskadeforbundet.no/horinger/.

Det bør også nevnes at vi i løpet av året har medvirket i flere forskningsprosjekter rundt om i landet.

Med året som ble annerledes snart bak oss, må vi løfte blikket mot 2021 – og håpet om å møtes igjen. Uansett har vi vist oss som en organisasjon som kan omstille oss og jobbe under annerledes forhold, og vi er klar samme hva året bringer. For når alt kommer til alt, så er det sånn at «det som ikke går over – det lærer vi å leve med».

Godt nytt år!

Sideoversikt

Bli medlem

Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.

© Personskadeforbundet LTN – Nettside av Fjellvann