App – med gode råd ryggråd

Svært mange sliter med en vond rygg. Det er nesten en folkesykdom, iallfall når man begynner å bli eldre. Å bli kvitt smertene og plagene er vanskelig, – en ny app utviklet av forskere ved NTNU gir oss håp.

Visste du at ryggplager er blant de vanligste årsakene til sykmeldinger? Og at det blant voksne i Norge, så går hvert år hele 1 av 15 av oss til lege eller fysioterapeut på grunn av smerter i den nedre delen av ryggen.

I tillegg så er ryggplager den vanligste årsaken til uførhet. Ikke bare i Norge, men i hele verden.

Stillesitting er kanskje det verste
Mange er redde for å være fysisk aktive når de får ryggvondt, men å sette deg ned og slappe av vil ofte forlenge eller til og med forverre plagene.

– Vi kan gjøre mye selv for å redusere ryggplagene gjennom trening og justering av livsstil. En bedre forståelse av mulige årsaker til plagene vil også gi et bedre utgangspunkt for å håndtere plagene på egenhånd. Slik selvhjelp kan være vanskelig å gjennomføre uten noen form for hjelp eller støtte underveis, sier professor Paul Jarle Mork ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved NTNU.

Professor Mork har sammen med førsteamanuensis Kerstin Bach ved Institutt for datateknologi og informatikk, NTNU, ledet arbeidet med å utvikle et system bak en app kalt selfBACK.

Løsningen skal gjøre flere av oss i stand til å håndtere ryggplager på en bedre måte. Det kan potensielt spare arbeidslivet og samfunnet for enorme summer.

Tilpasser rådene til dine ryggplager

– Flere hundre helseapper er allerede tilgjengelige for mobiltelefoner. Men selfBACK appen skiller seg ut ved at den er basert på vitenskapelig dokumentert kunnskap, sier professor Mork.

Appen forklarer deg hva ryggsmerter er. Den gir deg skreddersydde råd og tilbakemeldinger om ting du kan gjøre for å håndtere smertene, inkludert fysisk aktivitet og treningsøvelser.

Hver uke gir appen deg en egen spesialtilpasset plan som du kan følge. Siden appen bruker kunstig intelligens og erfaringer fra andre folk med ryggsmerter vil rådene du mottar være spesielt tilpasset deg.

Appen spesialtilpasser treningen til din situasjon.

– Før du begynner å bruke appen, må du derfor svare på noen spørsmål, blant annet om livsstil og ryggplagene dine. Svarene dine sammenlignes med dem fra andre folk som bruker appen, og resultatene de oppnår ved å bruke appen. Dermed kan appen tilpasse rådene for nettopp deg, forklarer førsteamanuensis Bach.

Mange flere følte seg mye bedre

For å evaluere effekten av selfBACK appen gjennomførte vi en randomisert kontrollert studie som inkluderte 461 pasienter med ryggsmerter fra Norge og Danmark.

– Rundt halvparten mottok vanlig behandling fra helsepersonell. Den andre halvparten gjorde også det, men brukte i tillegg selfBACK, forklarer professor Mork.

Tre, seks og ni måneder etter at de begynte å bruke appen, ble deltakerne spurt om eventuell framgang.

Etter tre måneder rapporterte 39 prosent av pasientene i kontrollgruppen at de hadde fått en stor bedring i ryggplagene, mens hele 52 prosent av gruppen som brukte appen opplevde det samme.

Det betyr at sannsynligheten for en stor bedring var rundt 32 prosent høyere blant de som brukte selfBACK. De samme forskjellene var også til stede etter seks og ni måneder.

Fem år og 50 millioner fra EU

Jobben med å utvikle og evaluere selfBACK-systemet har tatt fem år, men resultatene er altså svært oppløftende. Å bruke selfBACK appen som et supplement til vanlig behandling gir gode resultater for den som vil bedre ryggplagene.

EU har støttet selfBACK prosjektet med fem millioner euro, mer enn 50 millioner kroner, så flere må ha god tro på det. Resultatene fra den randomiserte kontrollerte studien er nå publisert i JAMA Internal Medicine.

Partnere i prosjektet er Syddansk Univeristet (DK), Robert Gordon University (UK), University of Glasgow (UK), Det Nationale Forskningscenter for Arbeidsmiljø (DK), Health Leads (NL) og Trade Expansion (DK).

Referanse:

Lousie Fleng Sandal mfl.: Effectiveness of App-Delivered, Tailored Self-Management Support for Adults With Lower Back Pain-Related Disability. JAMA Internal Medicine, 2021. Doi: 10.1001/jamainternmed.2021.4097.

Sideoversikt

Bli medlem

Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.

© Personskadeforbundet LTN – Nettside av Fjellvann