Arbeid og traumatisk hjerneskade

I dag disputerer Emilie Isager Howe som holder til ved Institutt for klinisk medisin, UiO. Personskadeforbundet LTN gratulerer; vi gleder oss til å lese hennes doktorgradsavhandling og håper funnene kan komme til nytte slik at flere med TBI kan inkluderes i arbeidslivet.

Howe har gjennomført en studie om arbeidsrehabilitering etter mild og moderat traumatisk hjerneskade. Man ser nemlig at traumatisk hjerneskade (TBI) fører til svekkelser som kan påvirke evnen til å komme tilbake til arbeid og å opprettholde en form for stabil sysselsetting.

Dette er spennende forsking og kunnskapsproduksjon. Rett og slett fordi arbeidsdeltakelse er identifisert som et sentralt mål innen rehabilitering, samtidig som det eksisterer begrenset kunnskap om langsiktige resultater.

Heller ikke finnes det systematisk kunnskap om hva som er de mest effektive tilnærmingene for å forbedre yrkesresultatene etter TBI.

Et av målene med studien er, ifølge UiOs nettsider, å undersøke hva som fungerer og hva som ikke fungerer når det gjelder sysselsetting av personer som er påført denne typen skade.

Personskadeforbundet LTN vil skrive mer utfyllende om Howes funn i LEVE MED.

Sideoversikt

Bli medlem

Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.

© Personskadeforbundet LTN – Nettside av Fjellvann