Bilulykker, vinter og el-biler

Etter mange måneder med relativt få bilulykker, preges dagsmediene med overskrifter som forteller om dramatiske hendelser i trafikken. Dessverre. Kan dette ha noe med at stadig flere kjører el-biler? Ikke nødvendigvis, men der er noen utfordringer elbilførere bør være på vakt for.

Det er nemlig ingen statistikk som viser at elbiler er hyppigere innblandet i ulykker enn fossildrevne biler.

Likevel, mener Norges Automobil Forbund (NAF), at det er noen egenskaper ved elbiler som man bør være på vakt for og lære seg. Kanskje særlig dersom du går fra en fossildrevet bil til en elbil.

Bremsing

Det viktigste og farligste ved elbiler på vinterføre er knyttet til bremsing; elbiler kan nemlig bremse uventet på glatt føre. Grunnen er rett og slett at elbiler bruker den elektriske motoren for å bremse når du slipper gasspedalen.

Årsaken er både smart og enkel. Slipper du gassen tvinges nemlig den elektriske motoren rundt av massen (bilen) som beveger seg forover. Da fungerer elmotoren som en lader, og tilbakefører energi til batteriet. I tillegg sparer du bremsene.

Men; dette kan også gi en overraskelse på vinterføre rett og slett fordi en slik regenerering på glatt føre kan gjøre at hjulene låser seg. Et godt tips er altså å øve seg og å bli kjent med det som skjer med elbilen når man bremser.

NAF understreker at bremsemotstanden til elbiler kan føre til skumle situasjoner særlig når det er skikkelig glatt. Derfor oppfordrer de bilførere av el-bil å se an føret og dempe eller skru av funksjonen for regenerering.

Når det er glatt, skal det ikke mye til før hjulene slipper.

Dette vet vi alle som har kjørt noen år og det var en viktig del av kjøreopplæringen. Med vanlig motorisert bil vet vi hvordan bilen reagerer – men elbilen kan fort bremse av seg selv. Rett og slett på grunn av regenereringen.

-Dermed kan hjulene låse seg, og du får skrens. I verste fall kan dette føre til farlige situasjoner i trafikken, skriver NAF.

Skru av eller demp regenereringen

På de fleste elbiler kan man faktisk skru av eller dempe regenerering via informasjonsskjermen. NAV oppfordrer alle elbil-eiere til å lære seg hvor denne funksjonen finnes i menyene. Hvis hjulene først låser seg, er det nemlig for sent å lete seg frem i menyene for å skru av funksjonen.

Mange biler har det som kalles «one pedal driving», altså at du stort sett bare bruker gasspedalen når du kjører. Det er praktisk; slipper du pedalen bremser bilen. Men en slik funksjon kan være litt for kraftig på glatt føre.

Varmt batteri gir mer regenerering

Et annen egenskap ved elbiler man skal være på vakt overfor er forskjellen på kalde og varme «biler». Hvis du setter deg inn i en kald elbil, vil som regel regenereringen være begrenset. Årsaken er at batteriet skånes så mye som mulig inntil det har nådd en viss temperatur.

Men det betyr også at regenereringen kan bli kraftigere etter hvert som batteriet blir varmt, uten at du oppdager det før det er for sent.

Sideoversikt