El-sparkesykkeldebatten er ikke over

For få dager siden vedtok byrådet i Oslo nye regler for el-sparkesykler som gjelder fra september. Gode tiltak mener Personskadeforbundet LTN, men debatten er ikke over.

I de nye reglene settes det blant annet et tak på 8000 sparkesykler. Det betyr at over to tredjedeler av el-sparkesyklene i Oslo vil forsvinne fra gatene med de nye reglene. I tillegg er det ikke lov å benytte el-sparkesyklene etter klokken 2300.

Reguleringa betyr også at kommunen vil vite hvor syklene er hele tiden. Selskapet Tier mener det kan være ulovlig, og har sendt varsel til Datatilsynet.

– En avvikling
Voi er et av de største utleieselskapene i Oslo, og i en artikkel publisert på nrk.no medgir de at de er svært skuffa over de nye reglene.

– Dette er dårlig politisk håndverk. I praksis er det en avvikling av el-sparkesykkeltilbudet, sier Voi-sjef Christina Moe Gjerde.

Gjerde sier de vil ha regulering, men at det burde være en anbudsordning som stiller tydelige krav.

Det hun reagerer mest på er at de nye reglene slår fast at de 8000 tillatte sparkesyklene skal fordeles likt på alle aktørene.

For det settes ikke noe tak for antall aktører – bare antall sykler.

Erfaringer fra andre land viser at det skaper kaos, mener hun.

– Det er dumt for brukerne som må gå lengre for å finne en el-sparkesykkel. Men hovedproblemet her er at det vil føre til langt flere aktører. Vi kan ende med 20 forskjellige aktører som får ha 200 el-sparkesykler hver. Og med hver sin app, sier hun.

For mange osloborgere har abonnement som gjør at de kan bruke sykler fra et av selskapene så ofte de vil.

Amanda Fjørtoft er ganske positiv til at syklene ikke lenger kan brukes om natten, men også hun er kritisk til at antallet kuttes så drastisk.

– Det syns jeg er dumt. Det har vært svært enkelt å finne en sykkel når jeg trenger den – og det har gjort det gøy og enkelt å ferdes i byen vår, sier hun.

Vil ikke ha flere private el-sparkesykler
Personskadeforbundet LTN, er glade for at Oslo strammer inn og håper flere byer vil følge etter. Dessuten er det en reell fare for at flere vil kjøpe sine egne private el-sparkesykler.

Men reglene gjelder kun sparkesykler som leies ut, og forbundet er redde for at flere vil kjøpe sine egne.

– Vi er bekymra for at dette vil medføre en stor økning i private kjøretøy som ikke er i forskriftsmessig stand, og ofte har en topphastighet på godt over 20 kilometer i timen, sier assisterende generalsekretær Per Oretorp til NRK.

Foreninga ønsker seg påbud om bruk av hjelm for å forhindre skader.

Flere byer har lenge villet innføre regler om bruk av el-sparkesyklene, men det var ikke mulig før regjeringa tillot lokale reguleringer før sommeren.

Sideoversikt

Bli medlem

Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.

© Personskadeforbundet LTN – Nettside av Fjellvann