En stor takk til alle pårørende!

Pårørendedagen markeres hvert år den 22. september, altså i dag, både her i Norge og i mange andre land. Dagen handler om å synliggjøre og hedre den viktige innsatsen pårørende gjør i samfunnet

Pårørende er deg og meg – naboen og kollegaen din, vennen til sønnen din og den eldre damen som bor med en ektemann med demens.

Man kan være pårørende til en person med små eller avgrensede behov for hjelp, eller til en som har omfattende bistandsbehov i en lang periode. Noen foreldre har barn med alvorlig sykdom, funksjonsnedsettelser, psykiske helseproblemer eller rusproblemer.

Andre opplever å være pårørende til flere personer på en gang – for eksempel til et barn med alvorlig sykdom og samtidig til hjelpetrengende foreldre.

Noen er pårørende til mennesker som ikke ønsker deres involvering overhodet.

Vi er mange, og vi gjør mye

Selv om pårørende er overalt, er vi på en måte en usynlig gruppe. Nesten som små maur som holder tuen ren. Derfor er det ekstra viktig med en egen dag. En dag med fokus på pårørende.

Pårørende gjør en viktig jobb. Nylig kom det ut en NOU fra norske myndigheter, en plan for pårørende, med tittelen Vi – og de. Her kommer det frem at dersom vi slår sammen alle timer pårørende gjør på et år – utgjør det hele 136 000 årsverk. Det er mye, og det utgjør en betydelig avlastning for samfunnet.

De siste årene har det blitt mer fokus på pårørenderollen. Det har resultert i mer kunnskap. Vi vet nå for eksempel at kvinner har en større rolle som pårørende dersom man teller timer. Det er også forskning som viser at pårørende motiveres av å bli sett og involvert.

Flere peker også på at pårørende har viktig kunnskap og informasjon om den de er pårørende til. Denne er av stor betydning for tjenestene og bør derfor lyttes og kjennes til. Slik kan pårørende også veilede ansatte/tjenestene.

Innspill viser også, at en del pårørende opplever at deres omsorgsinnsats på mange måter tas for gitt.

Med mer kunnskap håper vi at pårørenderollen både blir mer synlig, men også at myndighetene tilpasser sine ressurser i tråd med behovene.

Ta vare på deg selv

En viktig del av det å være pårørende er å ivareta seg selv. Å gå på kompromiss med egne behov, hele tiden, går ikke i lengden.

-Vi er mange pårørende i forbundet og ser til stadighet pårørende som må kjempe så hardt for de som der er glad i, at det til slutt tapper all energi, sier rådgiver Birte Sand Rismyhr.

Hun mener at vi må gjøre som man blir bedt om i flyene – nemlig å første ta på sin egen surstoffmaske. Altså å sikre seg selv.

-Dette er enkelt å si når man står på sidelinjen, men kan virke eller være umulig når det står på. Derfor vil jeg oppfordre alle til å se være litt obs. Ser du noen som har litt ekstra om dagen; still på døren med middag eller tilby deg å hjelpe med praktiske gjøremål. Og kjenner du deg igjen selv? Ta kontakt med likepersontjenesten, en venn, kommunal tjeneste eller fastlegen din.

Sideoversikt

Bli medlem

Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.

© Personskadeforbundet LTN – Nettside av Fjellvann