Et ordentlig «fall» i antall trafikkdøde

De tre første månedene i år har 14 personer mistet livet i trafikken. Det er 10 personer færre enn i samme periode i fjor da 24 personer omkom.

14 omkomne er et historisk lavt antall omkomne i nyere tid, og følger en trend vi har sett over tid.

Det mest interessante med 2021-tallene er likevel at det er langt færre menn som har mistet livet i trafikken enn tidligere.

Like mange kvinner som menn har omkommet

Syv kvinner og syv menn har mistet livet i år. Vanligvis utgjør menn mellom 70 og 80 prosent av de omkomne på veiene. Tre av de fem som har mistet livet i mars, er kvinner.

-Det er vanskelig å si om vi nå er inne i en ny trend, eller om det bare er tilfeldig at kjønn har mindre relevans, sier Per Oretorp i Personskadeforbundet LTN.

Han mener det er for tidlig å trekke slutninger selv om 12 færre menn har mistet livet sammenlignet med fjorårenes tall.

-Vi kan selvsagt håpe at denne utviklingen vil fortsette ut året og inn i fremtiden, altså at menn har endret trafikkatferden sin og at det ikke bare for eksempel kan relateres til redusert reisevirksomhet grunnet Covid-19.

Barn omkom i trafikken

I 2019 mistet for første gang ingen barn livet i trafikken. Dessverre omkom det to barn i trafikken i 2020 og i mars i år omkom det ei jente i trafikken.

-Jeg må innrømme at når barn omkommer i trafikken er det ekstra tungt og meningsløst. I 2021 er det særlig en ulykke jeg tenker på, nemlig den som rammet en familie i Troms og Finnmark. Vi som er opptatt av trafikksikkerhet og alle foreldre føler med disse akkurat nå, sier Oretorp og legger til:

-I tillegg må vi alltid huske på at også bak reduserte dødstall så finner vi svært mange som skades for livet og noen som faktisk også senere dør av sine skader, men som vi da ikke blir registrert som trafikkdrept.

Troms og Finnmark
Et annet kjennetegn i statistikken for de tre første månedene i 2021 er at det nordligste fylke, altså Troms og Finnmark tross laveste innbyggertallet, har flest drepte i trafikken.

-Siden tallene er så lave utgjør to alvorlige møteulykker, hvor begge har kostet to personer livet i hver av ulykkene, utslagsgivende. Møteulykker er skumle og de kjennetegnes ofte av høy energi som igjen får enorme konsekvenser for de involverte.

Oretorp håper den positive utviklingen i dødstallene vil fortsette gjennom hele 2021, men også at vi ser tilsvarende utvikling i skadestatistikken.

-Vi har i mange år opplevd positive tall i forbindelse med trafikkdøden, tenk om vi dette året ikke bare opplevde en nedgang – men et skikkelig «fall». Dessverre har vi dog allerede sett de første alvorlige motorsykkelulykkene med dødelig utfall og skal vi lykkes få ned dødstallene og skadetilfellene ytterligere som må vi alle ta ansvar for å bidra til økt trafikksikkerhet gjennom å vise hensyn og opptrå aktsomt. Vi må ha inn filosofien til Nils-Arne Eggen i trafikken – Vi skal gjøre hverandre go´, avslutter han.

Sideoversikt

Bli medlem

Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.

© Personskadeforbundet LTN – Nettside av Fjellvann