Familien i fokus

Å bli rammet av en skade påvirker ikke bare den som fysisk får seg en «trøkk». Også resten av familien og nærstående får livene sine snudd opp ned. I Personskadeforbundet LTN sier vi derfor følgende: En skadet person er også en skadet familie.

Da forbundet startet opp var pådriverne foreldre hvis barn hadde blitt rammet av skader i trafikken. Det var sårbarheten og det å ikke bli hørt eller sett som gjorde at de for 37 år siden etter hvert valgte å stifte en interesseorganisasjon.

Familienettverk
Personskadeforbundet LTN har altså en lang tradisjon i å ivareta og å jobbe for rettighetene til familier. Både de som består av skadde foreldre og de som har barn som er rammet av skader.

-På en måte kan vi si at forbundet startet ut som et foreldrenettverk. Altså at det var foreldre som fant hverandre, trengte noen å dele erfaringer med og som følte seg sterkere sammen, forteller Birte Sand Rismyhr, som jobber som rådgiver i Personskadeforbundet LTN.

Hun koordinerer for tiden et relativt nylig oppstartet nettverk av foreldre. Målet er å få til en arena for læring og erfaringsutveksling.

-Mye er fremdeles i støpeskjeen, og det er selvsagt medlemmene i nettverket som selv må avgjøre kursen fremover. Det snakkes blant annet om å etablere en lukket Facebook-gruppe for å utveksle erfaringer samt digitale møterom.

Temakveld i mai

I mai vil Personskadeforbundet LTN invitere til et digitalt seminar med søkelys på familien og deres utfordringer når mor eller far er skadet.

Vi har invitert Anne Geard, som har forsket på og skrevet et forskningsprosjekt om sårbarhet. Hun jobber til daglig på Sunnaas og er godt kjent med forbundet og våre målgrupper.

-Geard har sagt ja til å stille den 5. mai, og det blir klokken 19:00 som vanlig, det spesifikke innholdet kommer vi tilbake til senere, sier Christian Thanger. Hun sitter i redaksjonskomiteen som utarbeider digitale seminar.

Seminaret blir annonsert og digital lenke blir delt i god tid før møtestart.

Om du er interessert i foreldrenettverket, ta kontakt med birte@personskadeforbundet.no

Sideoversikt

Bli medlem

Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.

© Personskadeforbundet LTN – Nettside av Fjellvann