Filterbriller – en måte å hjelpe hjernen din på

Flere og flere finner at filterbriller reduserer hodepine, stiv nakke og hjelper for å bedre søvnkvaliteten. Brillene fungerer primært for personer med unormalt sterk grad av ømfintlighet for lys eller sterkt nedsatt kontrastsyn. Det er mulig å få støtte til filterbriller eller filterkontaktlinser fra folketrygda.

Ikke hørt om filterbriller? Her er en kort forklaring (henta fra NAV sine hjemmesider): Filterbriller er briller med et glass som stopper alle stråler under en oppgitt bølgelengde, ulikt vanlige solbriller som gir generell lysdemping. Konkret skjer dette ved at en filterbrille blokkerer/tar bort ulike mengder blått lys.

Lys består nemlig av ulike bølgelengder som vert målt i nanometer (nm). Om du skal få støtte av folketrygdlova må et brilleglass i hovedsak blokkere lys med bølgelengde under 450 nm, for å være godkjent som hjelpemiddel.

Hva vil det si å ha unormalt sterk grad av ømfintlighet for lys eller kontrastsyn?
En person som har unormal sterk grad av lysømfintlighet, er rett og slett ekstremt følsom for lys. Man opplever sterkt ubehag og nedsatt syn ved lyseksponering. Ubehaget er der til tross for at for eksempel godt tilpassa solbriller nyttes.

Å ha nedsett kontrastsyn betyr å se dårligere enn normalt når kontrastene i omgivelsene er svake. En person som har dårlig kontrastsyn, kan derfor ha vanskeligheter med å skille ting fra hverandre og oppleve at omgivelsene blir utydelige.

Dessverre blir endel med følger etter hodetraumer, post-commotio, lysømfintlige eller sliter med kontrastsyn. Filteret i filterbriller vil i mange tilfeller dempe lysstyrken og/eller fjerne svevende reflekser – noe som igjen kan hjelpe eller være avgjørende for en god hverdag.

Det finnes ulike filterbriller avhengig av hvor de skal brukes og hvilke utfordringer man har. Noen trenger filter for dagslys, andre inne foran skjermen. Enkelte sliter med søvn og trenger briller som «tar deg ned». For å få rett typer brille må man snakke med en optiker eller øyelege.

Støtte fra Folketrygden
Ifølge NAV må en person som vil søke om filterbriller, først prøve ut det som er i vanlig «handel». Dette er produkter som ikke dekkes av det offentlige. Med vanlig handel menes for eksempel solbriller med ulik grad av mørkhet, polariserte solbriller eller solbriller med styrke, fargeskiftende glass eller suncover som skal settes utenpå eigne briller.

Dersom dette ikke fungerer må en fagperson (optiker, øyelege eller synspedagog) dokumentere at «vanlig handelsvare» er prøvd ut, før det deretter blir sendt en søknad til NAV om filterbriller.

Søknadsskjema ligg på nav.no.

I søknaden må det gå klart fram kva type brille søknaden gjeld (avstandsbrille, lesebrille etc) samt filtertype og styrke på brilleglass.

Følgende vedlegg må legges ved:

  • epikrise fra øyelege, som dokumentasjon på diagnose
  • dokumentasjon fra optiker eller synspedagog, der det er nødvendig
  • pristilbud fra optiker

Dersom du trenger filterbriller i forbindelse med jobb, kan arbeidsgiver dekke disse.

Sideoversikt

Bli medlem

Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.

© Personskadeforbundet LTN – Nettside av Fjellvann