Foreldrenettverket er oppe og går!

Torsdag 15. april hadde Personskadeforbundet LTNs foreldrenettverket sitt første møte. Interessen og tilbakemeldingene forteller at det var på tide.

Bakgrunnen for oppstarten er basert på tilbakemeldinger fra flere foreldre med barn som er skadet og som har uttrykt at de ønsker noen å snakke og å dele erfaringer med.

Det var imidlertid en artikkel i LEVE MED der Elisabeth Gjevang fortalte om sin datters ulykke som satte fart i prosessen. Gudrun Holmøy, som tidligere hadde hatt ansvar for et foreldrenettverk i forbundet, tok kontakt – fikk kontaktinformasjonen til Elisabeth.

De snakket sammen – koblet på Wenche Solløst og Birte Sand Rismyhr og dermed ble det bestemt at et nettverk skulle etableres. Deretter ble det altså annonsert og innkalt til et oppstartsmøte den 15. april.

Bli kjent, dele erfaringer og gjøre noen valg
Samlingene handler i hovedsak om å møtes og å dele erfaringer. Siden samlingen var digital og ble arrangert på Zoom, kunne folk fra hele landet delta.

Birte Sand Rismyhr, som tilrettelegger og koordinerer nettverket, forteller at det ble et bra møte med gode innspill.

– Den gjennomgående tilbakemeldingen, etter det første møtet, var at deltakerne gledet over å få ta del i nettverket og ikke minst å ha en arena der de kunne møte andre i samme situasjon. Å møtes digitalt gjør også at flere har mulighet til å møtes uavhengig av hvor en bor.

Neste møte er allerede den 29. april – men vanlig møtefrekvens er tenkt å være en gang pr måned.  I tillegg til disse samlingene er det opprettet en egen lukket facebookgruppe for nettverkets medlemmer.

Åpen for flere medlemmer
Selv om du ikke deltok på oppstartsmøte, er du hjertelig velkommen til å delta på neste møte eller senere.

-Vi vet at det er mange der ute som er pårørende til barn eller ungdom som er rammet av skade, og som trenger et nettverk. For å treffe personer som har lignende erfaringer, for å lære eller for rett og slett å føle seg hjemme, – er det bare å ta kontakt, sier Birte Sand Rismyhr.

Om du er interessert ta kontakt med birte@personskadeforbundet.no

 

Neste foreldrenettverkssamling – 29. april
Vi kjører en ny samling torsdag 29.april kl 1900 og regner med at det vil vare i ca 1,5 time.

Vi starter med en kort presentasjonsrunde i plenum før vi deles videre inn i samtalegrupper. Om det er noe spesielt som er viktig for deg å prate om, nevn det i presentasjonsrunden eller gi beskjed om det ved påmelding.

Påmeldingen er uforpliktende, men gi gjerne beskjed dersom du blir forhindret fra å delta.

Vi gleder oss til å se deg!

Sideoversikt

Bli medlem

Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.

© Personskadeforbundet LTN – Nettside av Fjellvann