God søvn – klar hjerne

Hjernehelsekonferansen, i regi av Hjernerådet, 2021 handler om søvn. For det er hjernen som sover. På seks seminarer i oktober blir det tatt opp ulike sider ved søvnen. Søvn angår alle.

Vi sover om lag en tredjedel av livet, men egentlig vet vi ikke hvorfor vi sover. Søvnen er et mysterium som forskerne prøver å finne ut av. Viktige prosesser foregår i hjernen når vi sover.

Hjernen er avhengig av nok søvn for at vi skal fungere godt. Etter en god natts søvn tenker du klarere, reagerer raskere, konsentrerer deg bedre og løser problemer lettere. Hele kroppen blir påvirket negativt dersom man over tid får for lite og for dårlig søvn. Søvn påvirker hele kroppen; både på molekylært nivå, energibalansen, intellektuelle funksjoner, humør, konsentrasjon m.m.

I dag ser vi at mange – ikke bare unge mennesker – får søvnen sin forstyrret av mye skjermbruk. De tar skjermen og det blå lyset med seg opp i sengen. Både lys og døgnrytme virker inn på søvnen.

Det finnes ting vi kan gjøre selv for å få bedre søvnkvaliteten, men det finnes også søvnsykdommer som må behandles av lege. Dårlig søvn kan føre til sykdommer, og sykdommer kan føre til dårlig søvn.

Kostnadene ved søvnproblemer er store, både for den enkelte og for samfunnet, selv om vi ikke har de helt gode økonomiske oversiktene. Dette er spørsmål som våre politikere og myndighetene må bli mer oppmerksomme på.

Dette og mer til handler Hjernerådets helsekonferanse 2021 om.

DATO: Seks webinarer, hvert på ca. en time sendes på følgende datoer: 7. oktober, 11. oktober, 14. oktober, 18. oktober, 21. oktober og 25. oktober.

STED: Nettarrangement. På grunn av usikker smittesituasjon ut over høsten, blir Hjernehelsekonferansen digital også i år. Webinarene publiseres på Hjernerådets Facebookvegg  og blir liggende både her og på Hjernerådets YouTube-kanal etter publiseringen

ARRANGØR: Hjernerådet. Programmet er satt opp i samarbeid med programkomiteen. Hjernerådet er en paraply for flere aktører, deriblant Personskadeforbundet LTN.

DELTAKELSE: Gratis, ingen påmelding, men trykk gjerne på «skal»-knappen på Facebook dersom du vil være med. Det blir opprettet ett Facebook-arrangement for hvert webinar på konferansen. Hjernehelsekonferansen er for både brukere og fagpersoner, og skal være en møteplass for alle som er interessert i hjernen.

Sideoversikt

Bli medlem

Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.

© Personskadeforbundet LTN – Nettside av Fjellvann