Gratulerer med dagen, alle kvinner!

Den 8. mars er av FN utnevnt til den internasjonale kvinnedagen.  Den dagen da kvinner skal feires, løftes og man skal gjøre opp status på kvinners posisjon i samfunnet. I den forbindelse er Personskadeforbundet LTN blant annet opptatt av forvaltningen av kvinners helse.

Regjeringen oppnevnte nylig et utvalg som skal lage en ny utredning om kvinners helse og helse i et kjønnsperspektiv. Sist gang det ble laget en NOU om kvinnehelse var i 1999. Utvalget er ledet av Christine B. Meyer.

Kvinners anatomi
Bakgrunn for NOUen er at man vet og erfarer at kjønn faktisk har betydning for helse og helseutfordringer. Dels dreier det seg om ulik biologi, og kulturelle, sosiale, og strukturelle forhold og manglende likestilling mellom kjønnene.

Mandatet til utvalget, skriver regjeringen på sine hjemmesider, er å få en oppdatert oversikt over kvinners helse i Norge og utfordringer for kvinner når det gjelder risiko og forekomst av sykdom og bruk av helse- og omsorgstjenester.

Utvalget skal også se på hvordan kjønnsforskjeller og kjønnsperspektivet blir håndtert i arbeidet med folkehelse, i helse- og omsorgstjenestene og i forskning og utdanning.

Ingeborg Dahl-Hilstad generalsekretær i Personskadeforbundet LTN, sier hun er glad for at det skal komme en ny NOU som analyserer kvinners helse.

-Vi er fornøyde og gleder oss både til prosessen – og det ferdige resultatet som gir indikasjoner på hvor tiltak må inn. Vi håper også at våre saker som omhandler skader og forebygging av skader, blir med. For eksempel nakkeskadeproblematikken.

Hun forklarer at forbundet er oppmerksom på saker som omhandler kvinner og nakkeskader. Det viser seg nemlig at i trafikkskader er kvinner langt oftere rammet av nakkeskader. En hovedgrunn er noe så basalt at bilseter i all hovedsak er tilpasset menns anatomi.

-Her skjer det heldigvis nybrottsarbeid. Blant annet har Volvo i flere år forsket på årsakssammenhengene for deretter å utvikle setereguleringsmekanismer som beskytter kvinner i like stor grad som menn.

Forskning og kunnskapsutvikling

Personskadeforbundet LTN er også opptatt av forskning og utvikling med søkelys på kvinnehelse.

-Her trengs det mer kunnskap og i en årrekke har forskning dessverre hatt mer trøkk på det som menn i større grad er plaget av. Her har vi mange års etterslep å dekke opp for, sier Dahl-Hilstad, og legger til:

-Vi trenger også mer søkelys på hva som gir kvinner en god helse. Både i forskning og rehabilitering. Dette handler først og fremst om livskvalitet, men også i forhold til kvinners posisjon i arbeidslivet.

Generalsekretæren i Personskadeforbundet LTN peker også på at det er positivt at pårørende og «typiske kvinnesykdommer» er i prioriteringslisten:

-I forbundet er vi glade for at pårørendesituasjonen er nevnt som et punkt i prioriteringene myndighetene har rundt kvinners helse. Historisk har kvinner tatt en større del av omsorgsbyrden i hjemmet, men også som pårørende til skadde barn og partnere. I tillegg ser vi at sykdommer som typisk rammer kvinner i større grad, som muskel- og skjelettlidelser, smertebehandling og utmattelse – skal prioriteres. Det er bra.

 

Generalsekretæren i Personskadeforbundet LTN sier at hun håper utvalget holder tunga rett i munnen. Som hun sier: Det finnes en helse, men dette handler først og fremst om kvinner og deres helse.

Sideoversikt

Bli medlem

Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.

© Personskadeforbundet LTN – Nettside av Fjellvann