Har du tatt et glass eller to? La el-sparkesykkelen stå og heller gå!

Opp i all gleden over gjenåpningen i morgen, minner Personskadeforbundet LTN om at vi også må ta det rolig. -Særlig mener vi at el-sparkesykling og alkohol er en svært dårlig kombinasjon.

Det er Per Oretorp i Personskadeforbundet LTN som er bekymret for folks bruk av el-sparkesykler i beruset tilstand.

Han presiserer at han, som de fleste andre, bare ser positive sider med den begynnende gjenåpningen av landet vårt.

-Jeg håper bare at ikke dagene fremover vil vise et hopp i personskadestatistikken, men jeg er dessverre redd for at det er akkurat det som vil skje.

Skadefri dag

I disse dager gjennomfører Personskadeforbundet LTN kampanjen Skadefri dag. Det betyr blant annet en måned, og særlig én dag, med søkelys på skadereduksjon.

-Med kampanjen Skadefri dag, som ble lansert første gang i 2020, ønsker Personskadeforbundet LTN å sette søkelyset på skadereduksjon. Derfor arrangerer vi kampanje og har pekt ut 1. juni hvert år til Skadefri dag, forklarer Oretorp.

Han sier at visjonen er at dette skal bli en dag der vi alle tenker og reflekterer litt ekstra på hva vi som enkeltpersoner, politikere, organisasjoner, bedrifter mv. kan gjøre for at hverdagen blir litt sikrere for oss selv og for andre omkring oss.

Åpning, med et lite «men»

At gjenåpningen av landet vårt tar et kvantesprang mitt i kampanjeperioden gjør at Personskadeforbundet LTN føler at vi har et ansvar for å si fra om at en gjenåpning også har noen baksider – dersom man ikke er bevisst.

-Det er stort sett bare fordeler med at verden starter opp igjen. Særlig fordi vi vet at mange har hatt det tungt med alle restriksjonene og at flere enn normalt har slitt psykisk. Vår bekymring rundt gjenåpningen handler primært om bruken av el-sparkesykkel og alkoholinntak, sier Per Oretorp.

Han har fulgt utviklingen av el-sparkesykler siden de inntok de store byene våre. Særlig er han bekymret for økningene av personskader og ikke minst hodeskader de har medført. Legevakter og akuttavdelingene melder om en klar økning av pasienter som er skadet i forbindelse med el-sparkesykler – noe som legger beslag på et allerede presset helsevesen.

-Jeg håper folk tenker seg om etter at de har vært ute og hygget seg, og kanskje tatt et glass eller to, lar el-sparkesyklistene stå, er rådet fra Oretorp.

Sideoversikt

Bli medlem

Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.

© Personskadeforbundet LTN – Nettside av Fjellvann