Hipp hurra for 37 interessante år

I dag har Personskadeforbundet LTN bursdag. Hipp hurra for en fremdeles frisk og oppegående 37 åring. Nedenfor kan du lese hvordan det hele startet. Her er historien om begynnelsen.

Terje Olaussen var frustrert. I tolv år hadde han forsøkt å få hjelp etter at sønnen Lars Christian ble alvorlig skadet i en trafikkulykke i 1971. Åtteåringen ble påkjørt da han skulle krysse gaten i Askim. På sykehuset ble han lagt i en respirator. Da hadde han to pulsslag i minuttet. Legene trodde ikke gutten skulle overleve og ville fjerne respiratoren. Én lege protesterte og ville gi gutten en ny sjanse.

– Øyeblikket da våre forsøk på å få kontakt med Lars på sykehuset endelig lyktes, var ubeskrivelig, fortalte Terje.

Men gleden var ikke uten bismak. For det viste seg å bli vanskelig å få hjelp. Til tross for at antall tra­fikkulykker var høyt, fantes det ingen organisasjon som arbeidet for trafikkskadde. Trygg Trafikk var opptatt av forebygging. I 1983 ble over 400 personer drept i trafikken her til lands og over 10 500 ble skadet.2 Ofre ble plassert på aldershjem og pleiehjem. Pårørende og etterlatte ble stort sett overlatt til seg selv. Noe støtteapparat fantes ikke.

Terje og den nå 20-årige Lars bestemte seg for å ta skjeen i egen hånd. Sammen med et annet foreldrepar og en trafikkskadet kvinne startet de en organisasjon for trafikkskadde og deres pårøren­de. Den 13. januar 1984 ble Landsforeningen for trafikkskadde (LTN) stiftet, heretter kalt LTN. Terje Olaussen ble valgt til leder og i det styret satt Thorbjørn Børresen.

Senere, i 2012, skiftet organisasjonen navn til Personskadeforbundet LTN.

Noen hendelser i vår historie:

1984 Landsforeningen for trafikkskadde (LTN) ble stiftet av familier som hadde fått livet endret på grunn av trafikkskader.

1985 Foreningen hadde 1500 medlemmer. De to første lokallagene ble dannet, Aust- og Vest-Agder og Moss og omeng.

1986 Foreningen fikk eget kontor i Akersgata 64. Benedicte Hambro ble ansatt som daglig leder. Tom Eitvet begynte som saksbehandler. Første nummer av medlemsbladet kom ut.

1987 Første landsmøte ble avholdt. LTN fikk inntekten fra Blårussens ”Blå Nellik”-aksjon, øremerket nytt rehabiliteringssenter for hodeskadde. Foreningen hadde en programserie i NRKs Midt i trafikken. Ungdomstreffet Trafunkis ble en suksess. Erling Lauritzsen ble redaktør av MITT i Trafikken.

1988 ”Kysten Rundt” ble en suksess og ”Trafikktorget” vakte stor oppmerksomhet. LTN inngikk et samarbeid med Norsk Luftambulanse.

1989 LTN ble medlem av FFO (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon), og inngikk en 7-årig samarbeidsavtale med Røde Kors om aktivitetsbygg på Haraldvangen.

1990 Aktivitetsbygget på Haraldvangen ble innviet. Fred Bjarne Nilsen ble journalist og redaksjonssekretær av MITT i trafikken. Stor kursaktivitet. Anders Heber og Leif Strøm, alias ”Hebbe og Leif”, dro på Interrail med reklame for Maxi-lotteriet på rullestolhjul.

1991 LTN vant konkurransen ”Reklame for alvor”. Momarkedet valgte trafikkskadde barn som tema, noe som ga LTN 261 000 kroner. Foreningen fikk overskuddet fra Stiftelsen Sofienlunds lotteri Lottcon.

1992 Sekretariatet flyttet til lokaler i Lilleborg fabrikker, Sandakerveien 56 a. LTN Asker og Bærum lokallag

1993 Et år preget av internt bråk og skakkjørt økonomi. Det neddiskonterte beløpet på 1.8 millioner, etter at Røde Kors kjøpte LTN ut av Haraldvangen, ble gitt som gave til Sofienlund Helse– og Rehabiliteringssenter. Foreningen hadde 12 fylkes- og 22 lokallag.

1994 Foreningen feirer ti-års jubileum. MITT i Trafikken endret navn til Trafikkskaddes Magasin. Leif Strøm og Anders Heber gjorde Norge på langs og kryss i rullestol, i en fire måneders ”sommerturné” til inntekt for Sofienlund Helseog Rehabiliteringsenter. Inntekter fra rødrussens Humanitæraksjon i Oslo og Akershus ble tildelt LTN.

1995 Styrene i fylkeslagene Østfold og Akershus og lokalstyrene i Sandefjord og Romerike brøt ut og dannet Trafikkskaddes landsforbund. Astrid Johnsrud holdt flere kurs om trygdespørsmål i lokal- og fylkeslag. Stiftelsen Sofienlund flyttet fra Nesodden til Son, og byggingen kom i gang.

1996 Erling Lauritzsen gikk av som generalsekretær. Bil Pluss lotteriet falt bort. Inntekter fra spilleautomatene kom. LTNs rettsikkerhetsfond ble opprettet og forbundet inngikk et tettere samarbeid med Øverby/Elton ressurssenter for opptrening av barn og ungdom med hodeskader.

1997 LTNs gjeld var på 1.4 millioner kroner og gjorde driften ble redusert til et minimum. Air Bag, et nytt lotteri ble lansert. Ved utgangen av året hadde foreningen 26 lokal- og 9 fylkeslag.

1998 For første gang ble det gjennomført helsereise med 29 deltagere til Igalo i Montenegro. CatoSenteret ble åpnet. LTN hadde 4000 medlemmer, en økning på 900 fra fjoråret.

1999 Økonomien var kommet på rett kjøl. Lottcon startet nytt skrapelotteri. Regnskapet viste et overskudd på 6.5 millioner kroner.

2000 Rådgiver med ansvar for kognitive skader ble ansatt. Foreningen satte i gang et prøveprosjekt med fylkessekretærer.

2001 Likemannsarbeid ble en viktig del av LTNs profil. Prosjekt ”selvhjelp” i samarbeid med Norsk Selvhjelpsforum. Prosjekt ”smertebehandling i sjø og sand” på Porto Santo og Grand Canari. Populær sommerleir for barn av trafikkskadde arrangeres på Eidene. Rådgiver med fokus på interessepolitisk arbeid og media ble ansatt. I tråd med Finangerdommen ble § 7 i Bilansvarsloven endret.

2002 Bråtanesaken fører til erstatning og endrer rettspraksis. Lotteriinntektene faller bort. LTN hadde 18 lokal- og 15 fylkeslag og er representert i alle landets fylker. LTN meldte seg som hjelpeintervenient i Bråtanesaken.

2003 ”Kan-fradraget” blir ikke lenger praktisert. LTN overtok som utgiver av Trafikkskaddes Magasin og Gunn Elisabeth Almås ble redaktør.

2004 LTN startet et samarbeid med If og sponser russebilsjåfører. Aksjonen kalles ”Ticket to ride”.

2005 Et rekordår for profilering av LTNs kjernesaker både i media og politisk. Høyesterett fastslo at staten er ansvarlig for oppreisning til passasjer til beruset sjåfør. Den første nasjonale konferansen om traumatisk hjerneskade blir avholdt.

2006 Foreningens kjøpte åtte leiligheter i Bulgaria, da dette var en god investering og et alternativ til helsereisene. LTN har 28 lokal- og 16 fylkeslag, og stabil medlemsutvikling. Fra august har LTN regionssekretærer i vest og sør, midt og nord. En håndbok for hodeskadelikemenn ble ferdigstilt. LTN er nå også en medlemsorganisasjon for yrkesskade.

2007 Hele 17 prosjekter i samarbeid med Helse- og rehabilitering blir avsluttet eller gjennomført i denne perioden. Sykkelhjelmkampanjen, det deles ut 8500 hjelmer over hele landet.

2008 LTN 26 lokal- og 16 fylkeslag. EFTA domstolen avga dom og konkluderer med at Bilansvarsloven er i strid med EUs 5.e motorvogndirektiv som Norge gjennom sitt medlemskap er forpliktet til å følge. Som følge av dette dekker staten oppreisningserstatning som mange trafikkskadde ikke har fått utbetalt. LTN tar ut søksmål mot staten og mener at statens erstatningsansvar må gjelde for alle som ikke fått utbetalt oppreisningserstatning på grunn av feilaktig lov.

2009 LTN arbeider for å få aksept for en rapport utgitt av Statens väg- och transportforskningsinstitut i Sverige angående trafikksikkerhet på møtefrie 2+1 veier med wirerekkverk som midtdeler. I lys av denne kunnskap mener Forbundet at det politiske vedtaket at det ikke er lov å bruke wirerekkverk i Norge heves slik at man får mulighet å bygge så mye møtefri vei som over hode mulig.

2010 LTN vant frem i gruppesøksmål mot staten vedrørende oppreisningserstatning. Staten blir holdt erstatningsansvarlig for oppreisningserstatning fra 1997. Samlet får om lag 700 personer etterbetalt oppreisningserstatning fra staten.

2011 Skraplotteriet nedlagt i februar 2011 på grunn av lite overskudd. Barneerstatningsloven, som forbundet i en årrekke har jobbet for å endre, blir aktualisert etter terroranslaget den 22. juli.

2012 Foreningen bytter navn fra Landsforeningen for trafikkskadde til Personskadeforbundet LTN. Foreningen har 27 lokal- og 13 fylkeslag. For første gang arrangerer barneutvalget familieleir i Bulgaria. Foreningen arrangerer også familiesamling på Øverby, sammen med støtteforening for kreftsyke barn.  Foreningen flytter til nye lokaler i Hausmannsgate 19.

2013 Oslolaget deltok i Oslos bratteste. Telemark lokallag feirer 20 års jubileum. Foreningen har styrket samarbeidet med Norsk Pasientskadeerstatning og med Pasientskadenemnda. Prosjektet ungdom 2020 i Telemark starter.

2014 Foreningen har 27 lokal- og 14 fylkeslag. Flere konstruktive møter med embetsfolk både i forbindelse med wirerekkverksaken og erstatningsrettigheter for barn. Medlemsbladet fikk nytt navn til LEVE MED. Høyesterett setter ned kapitaliseringsrenten fra 5% til 4% etter at et medlem med forbundet som partshjelper bragte spørsmålet inn for domstol. Høyesteretts avgjørelse leder til økte erstatningsutbetalinger til skadelidte.

2015 Med utgangspunkt i kapitaliseringsrentedommen ber forbundet regjeringen om at det utarbeides forskrift for fastsettelse av kapitaliseringrentenivået i personskadeserstatningssaker. Justisdepartementet legger på våren frem proposisjon om nye og bedre erstatningsregler for barn. Forslaget blir behandlet og vedtatt av Stortinget samme år. Tidspunkt for ikrafttredelse lar dog vente på seg.

2018 En milepæl i forbundet historie da ny barneerstatningsregel endelig trer i kraft 1. mars. Endringen gir barn som skades en langt mer riktig og rettferdig erstatning.

2019 Justisdepartementet foreslår, i trå med forbundets ønske fra 2015, endring av skadeserstatningsloven § 3-9, slik at det gis en egen lovhjemmel til å fastsette kapitaliseringsrenten ved personskadeoppgjør i forskrift.

2020 Dødstallene i trafikken teller endelig under 100, men vi gir oss ikke – målet er fremdeles null.

Sideoversikt

Bli medlem

Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.

© Personskadeforbundet LTN – Nettside av Fjellvann