Hode på agendaen

I dag avholder Hjernerådet sitt årsmøte, og Personskadeforbundet LTN deltar som en av flere delegater. Hjernerådet, som ble stiftet i 2007, har etablert seg som en sentral paraply bestående av 61 brukerorganisasjoner og fagmiljøer.

Fra forbundet deltar Ingeborg Dahl-Hilstad som delegat for Personskadeforbundet LTN. Hun presiserer at Hjernerådet i løpet av årene har klart å bli en viktig politisk aktør.

-Som forbund har vi vært en del av Hjernerådet i flere år. Det er mange likehetstrekk i hvordan rehabiliteringen foregår etter hjerneskader, ervervet eller medfødt. Derfor kan vi, ved å stå sammen, få gjennomslag for våre synspunkt og erfaringer, sier Dahl-Hilstad.

Hjernen rammes hos mange

Hjernerådets mandat er å arbeide for god hjernehelse i befolkningen. I praksis betyr det at over 30 prosent av den norske befolkningen blir rammet av en hjernesykdom eller hjerneskade i løpet av livet. Dette er skade eller sykdom i hjernen, ryggmargen eller nervesystemet.

Et viktig fokus er altså å stå sammen for å bedre forebygging, behandling og rehabilitering med mål om god hjernehelse og bedre livskvalitet.

I Hjernerådets handlingsplan kommer organisasjonens prioriteringer frem. Overskriftene er forskning, samfunnsnytte, habilitering, utdanning/kompetanse, forebygging og undervisning, diagnose og behandling.

-Det er alltid interessant å være med og å sette kursen fremover. Det viktige er at vi står sammen, og kan påvirke sakene vi mener fremmer hjernehelsen. Når vi totalt utgjør ca 150 000 personer har vi selvsagt noe vi skulle sagt, sier Dahl-Hilstad.

Personskadeforbundet LTN er en av mange organisasjoner som er del av paraplyen Hjernerådet.

Sideoversikt

Bli medlem

Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.

© Personskadeforbundet LTN – Nettside av Fjellvann