Høringer – et viktig politisk våpen!

For Personskadeforbundet LTN er møtene med de ulike komitéene og dets medlemmer på Stortinget viktige for å løfte frem våre synspunkter – og forhåpentligvis få gjennomslag for hvordan vi ser sakene.

I praksis betyr høringene, som slike møter heter, at man får tildelt noen minutter for å gi et tilsvar til en lovendring eller gi en kommentar til noe som berører våre interesser.

-Å møte komitémedlemmer «face to face» er en gylden mulighet for å fremme våre hjertesaker. Da er vi rett på beslutningstakerne, sier Per Oretorp.

Han forteller at temaer og budskap i høringene alltid handler om å ivareta interessene til forbundets medlemmer, og basert på dette velges det ut hvilke høringer som skal prioriteres.

Noen hektiske høstuker

Oretorp innrømmer at det ligger mye jobb bak deltakelse på en høring. Man må bearbeide argumentene, spisse budskapet og tilpasse informasjonen til det korte tidsvinduet man får tildelt.

-Ofte er det flere interesseorganisasjoner som skal fremme sine saker – noe som betyr at vi står i kø. Politikerne kan i løpet av en dag møte en rekke aktører. Å presentere budskapet tydelig, og kanskje også litt spissa, er derfor nødvendig.

Vi kommer tilbake til de ulike sakene som meldes inn etterhvert.

Sideoversikt

Bli medlem

Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.

© Personskadeforbundet LTN – Nettside av Fjellvann