Hurra for mer kunnskap!

I dag fikk Personskadeforbundet LTN en gladmelding fra Stiftelsen DAM. Vi har nemlig fått gjennom fem av seks forskningsprosjekt som vi har søkt midler til.

-Dette er svært gledelig, forteller en fornøyd Ingeborg Dahl-Hilstad som allerede har rukket å informere søkerne og delt gladnyheten

Hun understreker at det selvsagt er stas at «våre» prosjekter kom gjennom DAMS nåløye og fikk tildelt midler – men også at prosjektene er gode, og ikke minst er de svært relevante for medlemmene i forbundet.

-Brukernære prosjekter er en fellesnevner på de fem vi har fått gjennom. Det betyr at kunnskapen denne forskningen vil produsere kan ha direkte effekt på livene til våre medlemmer.

Mye hjerne
Selv om fire av fem av forskningsprosjektene omhandler kognitive utfordringer knyttet til skader, er det bredde i nedslagsfeltet.

To handler for eksempel om hvordan man kan bruke virtual reality for å bistå mennesker som er rammet av et traume mot hjernen. Et annet forsker på effekt av hjernetrening for barn og unge – og så er der et viktig arbeid som vil vurdere rehabiliteringstjenester og brukertilfredshet.

Det siste prosjektet handler om traumerehabilitering. I skissen forklarer forskeren at vedkommende ønsker å se på brukernes erfaringer og udekkede behov under rehabiliteringen.

Forbundet som sentralt bindeledd

Som interesseorganisasjon driver ikke Personskadeforbundet LTN med egen forskning. Derimot er vi en viktig kanal inn mot for eksempel Stiftelsen DAM som flere forskere søker penger fra.

Forbundet opptrer da som bindeledd mellom forskere og DAM. Premisset vårt er selvsagt at forskningen gagner felt som vi oppfatter er relevante for medlemmene.

Christina Thanger er forbundets koordinator mot DAM, noe som innebærer at hun er ansvarlig for å samle inn søknader, vurdere dem etter hvorvidt de er innenfor Stiftelsen DAMs kriterier – og sørge for at de er gode nok til å komme gjennom nåløyet.

-Jeg vil gjerne løfte frem Christinas arbeid rundt søkeprosessen. Å skrive søknader og få inn det som etterspørres er en egen kunst. Hun er dyktig og kan dette, sier Dahl-Hilstad.

I tillegg har Personskadeforbundet LTN gode relasjoner med mange forskningsmiljøer, og jobber tett på både som brukerrepresentanter og som medspillere.

-Vi er en relevant samarbeidspartner og kan vise til en profesjonalitet som gjør at forskningsmiljøene kjenner til oss, avslutter Dahl-Hilstad.

Sideoversikt

Bli medlem

Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.

© Personskadeforbundet LTN – Nettside av Fjellvann