Hva skjer med el-sparkesyklene?

Vi skriver straks mai-måned og det er mange vårtegn i lufta. I flere storbyer er det i tillegg til de vanlige, med grønne skudd på trærne og liljer i solveggen, et relativt nytt vårfenomen som forteller oss at vinteren er over. Nemlig inntoget av el-sparkesykler.

Det er nå to år siden de første utleiefirmaene fikk grønt lys og startet med el-sykkelforretning i Norge. På kort tid var gatene, iallfall i Oslobyen, fylt opp av grønne og oransje sykler.

Miljøforkjempere og flere andre grupper applauderte nykomlingen og argumenterte for at dette miljømessig var smart og at det gav folk muligheter for å bevege seg raskt på kryss og tvers av byen vår.

Det er forså vidt rett, men etter hvert har det kommer frem flere sider ved el-sparkesykler som gjør at interesseorganisasjoner, deriblant Personskadeforbundet LTN, fagfolk og myndigheter ser at vi trenger reguleringer.

Ulykker og skader

Det er flere sider ved el-sparkesykler som er komplisert. Det handler blant annet om skadeomfang, et kaotisk trafikkbilde og manglende regelforståelse.

Etter sterkt påtrykk fra flere jobbes det i disse dager med en forskrift som har som mål å regulere bruken og å tydeliggjøre reglene rundt sparkesykler.

-Forskriften er ikke klar, men det er kommet uttalelser både til NRK og TV2 som forteller noe om innholdet. For å ta det positive først: Vi er glade dersom det stemmer at den nye forskriften i større grad skal regulere parkeringsforhold og dermed redusere dårlig fremkommelighet og forsøpling. Dette har vært et relativt stort problem i store deler av byen, der el-sparkesykler ligger strødd rundt omkring. For folk med nedsatt funksjonsevne har dette vært både farlig og vært til hinder for deres fremkommelighet, forklarer Per Oretorp i Personskadeforbundet LTN.

-Hva er det negative?

-Vi er særlig skuffet over at el-sparkesykler ikke, også etter råd fra Statens egen faginstans, blir klassifisert som motorvogn. Et av problemene med el-sykkeltrafikken er nemlig at den, særlig på kveldstid og i helgene, ofte foregår i ruspåvirket tilstand. Hadde de blitt klassifisert som motorvogn ville det vært mulig å innføre en promillegrense på lik linje med andre motorvogner og det hadde blitt lettere å slå ned på for fyllekjøring – i tillegg hadde lovverket vært tydeligere også for brukerne.

Vi gir oss ikke
Personskadeforbundet LTN har siden inntoget av el-sparkesykler deltatt i debatten og stilt kritiske spørsmål. Vi har også sendt inn et langt høringssvar i forbindelse med det nåværende forskriftsarbeidet. Målet har vært og er å redusere antall ulykker og personskader

-Siden inntoget av el-sparkesykler har det blitt rapportert inn en økning i antall skader. Legevakten i Oslo som senest den siste måneden har registrert et stort antall skader som er knyttet til sparkesykkelbruk, forteller Oretorp.

En stor del av ulykkene skjer i ruspåvirket tilstand og i en undersøkelser svarte 43% av de hadde kjørt el-sparkesykkel i ruspåvirket tilstand

– Vi synes det er rart at regjeringen, slik vi forstår forslaget, synes å ta større hensyn til utleierne og de profesjonelle aktørene en til intensjonene med nullvisjonen og til de som skades i ulykker. Noen særlig effekt på skadeomfanget tror vi ikke de nye reguleringene får – rett og slett fordi rusproblemet ikke blir slått ned på, sier han.

Oretorp presiserer at vi ikke må glemme at det å bli påført en varig personskade er tragisk for de som blir involvert, men at det også betyr et ekstra press på helsevesenet vårt. Det er nemlig ikke sånn at andre skader går ned, parallelt med at antall el-sparkesykkelulykker går opp.

-Ulykkene kommer på toppen og utfordrer et allerede presset helsevesen. Dessverre er det de færreste av disse ulykkene og skadene som blir rapportert av politiet og registrert i SSB-statistikken – som er den statistikken som brukes i forbindelse med vurdering av det nasjonale trafikksikkerhetsarbeidet og oppnåelse av delmål i henhold til Nullvisjonen. Etter min oppfatning er det grunn til å tro at det gjør det enklere for regjeringen å velge ikke å gå for en sterkere regulering som trafikksikkerhetsorganisasjonene ønsker, som hadde redusert antall personskader og som hadde vært i trå med intensjonene bak Nullvisjonen, avslutter han.

Sideoversikt

Bli medlem

Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.

© Personskadeforbundet LTN – Nettside av Fjellvann