Hva var det vi sa!

Siden el-sparkesyklene startet sitt inntog i landet vårt i 2019, har Personskadeforbundet LTN vært på ballen og ropt «varsko». Erfaringer fra andre land og forskning viser nemlig at det mye skader knyttet til bruk av den lille elektriske tohjulingen.

Gjennom de siste to og et halvt årene har derfor forbundet jobbet for bevisstgjøring. Det har ikke vært lett å bli hørt siden det også har vært mange som har hyllet inntoget av de nye doningene i bybildet.

De siste månedene har imidlertid stemningen begynt å snu. En av grunnene er økningen i antall skader, en annen er at volumet har eksplodert. I dagens Aftenposten (07.06.21) blir både leder for MDG og byrådsleder Raymond Johansen intervjuet:

– Det har gått fra å være et veldig hyggelig tilbud, som mange syntes var en berikelse i bybildet, til å flomme fullstendig over, sier Johansen.

Nå skal antallet el-sparkesykler i Oslo kraftig ned, avslører Johansen og Berg til Aftenposten. Det er ett av en rekke nye tiltak byrådet vil innføre i forbindelse med el-sparkesykler.

Fra 20 000 til 8 000

I intervjuet i Aftenposten kommer det frem at antall sparkesykler nesten skal halveres. I tillegg skal det være forbudt å bruke el-sparkesyklene mellom 0100 og 0500.

Grunnen til at det forbys bruk om natten er særlig knyttet til skadestatistikken.

Tall fra Oslo Skadelegevakt viser nemlig at antall skader etter bruk av el-sparkesykkel har steget betraktelig. I mai i år registrerte de 205 skader mot 90 i mai i fjor. En ikke ubetydelig andel av skadene har forekommet på nattetid.

-Økningen i antall skader kommer på toppen av alle andre skader og legger press på en allerede overbelastet legevakt, sier Per Oretorp i Personskadeforbundet som før gjenåpning advarte for at man ville oppleve stor økning av personskader

I den store gjenåpningshelgen 28.–30. mai ble det registrert 44 skader. 27 av dem skjedde i tidsrommet 22.00–06.00.

Alkohol

Et interessant funn i skadestatikken er at minst halvparten av de skadede som ble meldt inn til skadelegevakten i Oslo var alkoholpåvirket.

-Hadde myndighetene fulgt vårt råd om å regulere el-sparkesykler som motoriserte kjøretøy ville man kunne gi forelegg eller straff som faktisk gjorde at folk tenkte seg om før de kastet seg på en slik sykkel i beruset tilstand, sier Oretorp.

Han mener også at det er skuffende at reglene, når de ser konsekvensene, først skal tre i kraft i august.

-På vegne av alle som vil bli skadet er jeg skuffet over at en regelendring først vil kunne tre i kraft om to-tre måneder. Samtidig har vi forståelse for at en ny lokal forskrift ikke kan innføres over natten, og derfor er vi glade for at byrådet har tatt fatt på dette arbeid så raskt etter at ny nasjonal forskrift har muliggjort lokale tiltak, fastslår han.

Oretorp sier at han noterer seg at representanter for el-sparkesykkelbransjen har omtalt dette som en katastrofe fordi regelendringen vil redusere tilbudet.

-Etter min oppfatning er det en svært uheldig formulering ettersom det er blant de skadde el-sparkesyklistene vi finner katastrofene. Når bransjen selv ikke tidligere har tatt tilstrekkelig ansvar for å redusere antall ulykker og personskader, så har nok de aller fleste forståelse for at det er behov for klare og raske reguleringer.

Sideoversikt

Bli medlem

Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.

© Personskadeforbundet LTN – Nettside av Fjellvann