Hvor, hva og hvem – om frivilligheten

Årlig sammenfatter Frivillighet Norge utviklingen og tendenser i frivillig arbeid. 2020-tallene viser en økning i hvor mange som oppgir at de har deltatt i frivillig arbeid. Det er også tydelig at motivasjonen er å føle at man er til nytte.

Her er en kort oversikt over funnene i året som har gått. For Personskadeforbundet LTN og for de som har verv i lokallag er dette nyttig kunnskap som kan brukes for å rekruttere nye medlemmer.

Deltagelse i frivillig arbeid

 • To av tre oppgir å ha deltatt i frivillig arbeid det siste året. Det er en noe større andel enn i 2019.
 • Eldre aldersgrupper oppgir å delta mer i frivillig arbeid enn andre aldersgrupper.
 • Det er også en viss sammenheng mellom høy utdannelse og større grad av deltagelse i frivillig arbeid.

Motivasjonen til å gjøre frivillig arbeid

 • Å være til nytte og bidra, samfunnsverdi og jobbe med noe man brenner for, samt det sosiale, motiverer mest.
 • Motivasjonen er til dels ulik avhengig av alder og interesser. Denne kunnskapen bør brukes til å mobilisere ulike grupper på ulike måter.
 • Arbeidserfaring er for eksempel viktig for de yngste.
 • Det sosiale er viktigere for de eldre.

Rekruttering

 • Færre oppgir å bli forsøkt rekruttert i 2020.
 • Flest oppgir at de har blitt rekruttert gjennom bekjente eller markedsaktiviteter.
 • Motivasjonen er til dels ulik avhengig av alder og ulike typer organisasjoner. Denne kunnskapen bør brukes for å gjøre rekrutteringsarbeidet mer effektivt.
 • Den yngste aldersgruppen rekrutteres for eksempel i langt større grad gjennom markedsaktiviteter.

 

https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/frivillighet-norge/Frivillighetsbarometeret-2020-til-nett.pdf?mtime=20201204102701&focal=none

Sideoversikt

Bli medlem

Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.

© Personskadeforbundet LTN – Nettside av Fjellvann