Hvordan «bruke» tjenester og tilbud

Når man blir rammet av en skade, eller er pårørende av noen som er rammet, starer man en prosess der man skal navigere i ulike tjenester. Det er ikke lett og de fleste går i surr av hva, hvorfor og hvordan.

En artikkel publisert i Statpeds nettmagasin forklarer oss hvordan et fungerende apparat har gjort det mulig for 19 år gamle John Inge å fungere bedre og bedre etter en motorsykkelulykke.

I saken kommer det frem hvordan iherdig og godt samkjørt innsats fra et stort lag rundt John Inge har gitt han muligheten til et opplegg på yrkesfaglig studieretning som han stortrives med.

Der får han være med de andre i mekaniske fag. Samtidig får han én-til-én-oppfølging i de teoretiske fagene. Kommunikasjonstrening står sentralt. Skolen har prøvd ut ulike kommunikasjonshjelpemidler uten at det har fungert godt, så nå jobber de iherdig med verbalspråket.

Surnadal har lykkes med det mange kommuner strever med; å få til gode løp i videregående skole for elever med store, komplekse utfordringer.

En viktig aktør for å få til samspillet er Statped.

Etter en søknad fra PPT om kompetanseheving i nettverket rundt John Inge, kom rådgiverne fra Statped kom inn i saken for to år siden.

Fokuset var at han skulle starte på videregående skole, og de tok initiativ til et felles arbeidsseminar. Det ga et solid felles grunnlag. Siden har de fulgt opp og vært tilgjengelige for dem som har det daglige ansvaret.

– Vi opplever at kommunene trenger støtte når elever får alvorlige hodeskader. Vi kommer inn med spesifikk kompetanse på pedagogisk tilrettelegging som et ledd i rehabiliteringen. Skal vi få til resultater, er en viktig del av jobben vår å få laget som skal hjelpe, til å spille sammen, sier rådgiverne.

De kommer fra en tverrfaglig avdeling som jobber med ervervet hjerneskade med kompetanse både på spesialpedagogikk, nevropsykolologi, ergoterapi og logopedi.

Det er viktig å møte kommunen tverrfaglig og tverretatlig. De poengterer også at det ved behov er viktig å samarbeide med de andre fagavdelingene i Statped.

Les hele saken på Statped sitt nettmagasin her.

Sideoversikt

Bli medlem

Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.

© Personskadeforbundet LTN – Nettside av Fjellvann