Hvordan opplever du arbeidslivet?

FFO ønsker å få vite hvordan du som har en funksjonshemming, diagnose eller sykdom opplever arbeidslivet og arbeidsplassen din.

De ønsker svar både fra deg som er i jobb og deg som av ulike grunner ikke er i jobb.

Spørsmål som stilles er blant annet:

  • Får du den tilretteleggingen du har behov for?
  • Er arbeidsplassen din tilgjengelig?
  • Har du blitt diskriminert i arbeidslivet?

Undersøkelsen er anonym. Det tar 6-7 minutter å svare. Svarene vil bli brukt i en rapport om funksjonshemmede og arbeid som FFO vil presentere under Arendalsuka i august i år.

Her finner du undersøkelsen

Tusen takk for at du tar deg tid til å svare!

Personskadeforbundet LTN er en av mange interesseorganisasjoner under FFO. Kunnskap som blir innhentet og delt – kommer også våre medlemmer til gode.

Sideoversikt

Bli medlem

Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.

© Personskadeforbundet LTN – Nettside av Fjellvann