Jubel fra Personskadeforbundet LTN etter AAP relatert lekkasje til pressen:

I helgen ble informasjon angående regjeringens avgjørelse om å endre Solberg regjeringens vedtak om stans i utbetalinger av Arbeids Avklarings Penger (AAP) fra 1 januar 2022 lekket til pressen. For Personskadeforbundet LTN er dette svært oppløftende og gledelig lesing ettersom flere av våre medlemmer har vært direkte berørte av denne uheldige problemstillingen lenge.

I tillegg varsler den nye regjeringen en full gjennomgang av reglene rundt AAP og at nytt regelverk skal ligge klart til 1 juli neste år.

Generalsekretær I Personskadeforbundet LTN Ingeborg Dahl-Hilstad er tydelig lettet over den gledelige nyheten. «Dette har vært en veldig tung og vanskelig prosess for mange av våre medlemmer og svært mange andre syke arbeidstagere som står i den svært sårbare situasjonen av å vite at man mister AAP uten å være ferdig utredet og i stand til å utføre lønnet arbeid. Å vite at man fra en dag til den neste kan stå uten noe krav på økonomisk støtte fra Folketrygden er en voldsom tung belastning. På vegne av våre medlemmer og alle andre i Norge som har stått i den svært sårbare situasjonen av å ikke vite hvordan man skal greie å forsørge seg selv og sin familie på grunn av sykdom eller skade må jeg si at dette er en kjempe stor del-seier i denne prosessen som enda ikke er ferdig konkludert», sier Dahl-Hilstad.

Regjeringen ønsker nå tid til å gjennomgå dagens AAP ordning og har lovet at nye regler som bedre sikrer syke arbeidstagere skal være på plass fra 1 juli neste år.

Rådgiver ved Personskadeforbundet Birte Sand Rismyhr er ukentlig i kontakt med medlemmer som selv har fått erfare på kroppen hvordan de omstridte AAP innstrammingene har gitt økt byrde og bekymringer for en gruppe mennesker som allerede står i en svært sårbar situasjon med mye smerte og usikkerhet som et resultat av sin sykdom eller skade.

«Jeg er bare så utrolig glad og takknemlig for alle våre medlemmer som nå endelig har blitt hørt og lyttet til. Dette er en gruppe mennesker som står i mye usikkerhet i forhold til fremtiden og som føler de har slåss mot systemet og NAV veldig lenge uten å ha kommet seg noen vei. Det er godt å vite at jobben Personskadeforbundet LTN har gjort i forhold til å legge press på politikerne våre har lykkes og dette er et svært positivt og lovende signal som vi tar med oss videre i denne saken.

Vårt mål er å bidra med informasjon og kunnskap til de instanser som er viktige for positive endringer som sikrer våre medlemmer den hjelp og støtte de har krav på. Nå ser det ut til at vi i kommet et viktig stykke på veien i forhold til at AAP ordningen og at den vil sikre alle som på grunn av sykdom eller skade har krav på økonomisk støtte til de får saken sin behandlet på en verdig og forsvarlig måtte», avslutter Sand Rismyhr.

Sideoversikt