Kampanjeperiode 1.mai til 1.juni, så kommer – Skadefri dag

Personskadeforbundet LTN har reservert 1. juni til SKADEFRI DAG. Vi ønsker nemlig å ha en fast dag i året der vi reflekterer og agerer for å endre adferd som igjen kan redusere antall skader.

Målet er altså bevisstgjøring. I 2020 var fokuset hvordan vi oppfører oss i trafikken og tittelen var VIL DU DELE MED MEG.

I år viderefører vi temaet fra i fjor, og fortsetter arbeidet med å reflektere og å gi bort gode holdninger for å gi hverandre plass i trafikken.

Tema for kampanjen i 2021 er VIS HENSYN. Vis hensyn i trafikken, og gjør hverandre gode med litt medmenneskelighet.

Gjennom kampanjeperioden vil familien Rulle, som vi ble kjent med i fjor, vise gode eksempler på hvordan vi best kan agere i trafikken. Dette gjøres i form av historier og små filmsnutter.

Vi har også en web-kampanjeside der vi deler informasjon og innspill i kampanjeperioden, og på Skadefri dag. Adressen er: www.skadefridag.no.

Gjennom kampanjeperioden oppfordrer vi lagene og medlemmene til å dele budskapet slik at vi kan få flest mulig til å skape en bevisstgjøringsbølge gjennom landet vårt.

Kanalene dere kan bruke er facebook, instagram eller websider.

Målet er å nå ut til flest mulig! Kanskje vi sammen kan klare å motivere hverandre og andre til å vise hensyn, slik at få eller ingen blir skadet i unødvendige ulykker i kampanjeperioden – og særlig på selve Skadefri dag den 1. juni?

Sideoversikt

Bli medlem

Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.

© Personskadeforbundet LTN – Nettside av Fjellvann